Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

Naar welke p-waarde moet er worden gekeken bij de uitdraai van een lineaire regressie?

0 leuk 0 niet-leuks
In de uitdraai van de lineaire regressie staan er twee p-waardes vermeld: een p-waarde in het rijtje van (Constant) en een p-waarde in het rijtje van de betrokken variabele(n).
gevraagd 27 januari 2015 in Kwantitatieve Data Analyse (KDA) door Frank (220 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Altijd kijken naar wat er getoetst wordt. Dan is het antwoord eigenlijk best logisch.

De vraag begint met wat je wilt weten:

wil je weten of je variabele (x) een voorspeller is voor y, dan wil je weten of er een vervand is tussen een betrokken variabele en y. Van correlaties weten we dat een verband van 0 betekent dat er geen verband is. Middels een t-toets wordt daarom getoetst of het verband van x op y gelijk is aan nul. Daar kijken we naar de bijbehorende p-waarde voor.

Het interval (constante) is zelden interessant. Het interval is het snijpunt met de y-as; en hier wordt enkel getoetst of de waarde van y bij x=0 hoger of gelijk is aan nul.

Kort antwoord: 99% van de tijd negeer je de p-waarde van het intercept (constant). Het interval (de B) is wel van belang wanneer regressievergelijkingen worden opgesteld, en/of wanneer je de vergelijking wilt gebruiken om voorspellingen mee te doen. Het betreft enkel de p-waarde van de constant die zelden interessant is
beantwoord 27 januari 2015 door Ron Pat-El (45,290 punten)
...