Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

op welk meetniveau meet mijn variabele

0 leuk 0 niet-leuks
voor een onderzoek gebruik ik de variabele leeftijd, dat is er één op ratio niveau echter heb ik ook wel eens gezien dat het als interval variabele gebruikt mag worden. is dat correct?

dezelfde vraag heb ik over een item die de duur van aan bepaalde activiteit meet in minuten, lijkt mij ook op ratio-meetniveai (vanwege het bestaande 0-punt) maar misschien mag ik die ook wel als interval meetniveau interpreteren?

zou ik wel heel fijn vinden (hoef ik die vervelende contrast-toetsing niet uit te voeren maar gewoon regressie-analyses:-))

bedankt alvast!
gevraagd 8 april 2015 in Kwantitatieve Data Analyse (KDA) door saskia (250 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Zowel leeftijd als duratie zijn inderdaad op interval-niveau (of hoger, e.g. ratio). Er bestaan maar zeer weinig variabelen die echt 'ordinaal' zijn; meestal betreft dit ordinale operationalisaties van continue variabelen.
beantwoord 8 april 2015 door gjp (69,620 punten)
...