Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

Vraag omtrent interpretatie regressiemodel met kwadratisch effect. [gesloten]

0 leuk 0 niet-leuks
In mijn regressiemodel (OLS) tracht ik inkomensverschillen te verklaren a.d.h.v. enkele verklarende variabelen, waaronden het aantal jaren werkervaring en diens kwadraat. Bij het opvragen van de analyse bekom ik voor beiden een p-waarde die duidt op significantie. Echter bekom ik voor het aantal jaren werkervaring een positieve coëfficiënt (0.0266186), terwijl ik voor het gekwadrateerde aantal jaren werkervaring een negatieve coëfficiënt bekom (-0.0004010). Ik maak hier gebruik van een loglin-model.

Ik ondervind moeilijkheden met de interpretatie van de output aangezien het eerste wijst op een positieve relatie tussen het aantal jaren werkervaring en het loon, terwijl de gekwadrateerde variabele getuigt van een negatieve relatie tot het inkomen.
Gesloten met het bericht: opgelost
gevraagd 3 januari 2016 in Multivariate statistiek door crzu (120 punten)
gesloten 4 januari 2016 door crzu
...