Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

Voor welke variabele staat het sterretje bij de post-hoctoetsen?

0 leuk 0 niet-leuks
Als er in SPSS een uitdraai wordt gemaakt van de post-hoc toetsen staan daar of p-waardes die < .05 of > .05. Als ze < .05 staat er vooraan een sterretje. Daarvoor staan de variabelen. Ik weet niet wat nou precies bedoeld wordt. Wat wil die significantie zeggen? En waar zegt die iets over? Over het verschil tussen de variabelen of alleen die variabele bij de ster? Soms staat er een ster bij een variabele die alleen staat, maar soms ook als er twee variabelen staan.
gevraagd 15 juli 2016 in Kwantitatieve Data Analyse (KDA) door x_Catharinaa (170 punten)

1 Antwoord

1 leuk 0 niet-leuks
 
Beste antwoord

Nou, op gevaar af teruggefloten te worden door één van de docenten :

Het sterretje duidt inderdaad op significantie, zoals je zelf al ziet. Bijv.: op blz. 102 e.v. van het bestand met alle bronnen, blz. 6 van het bestand "Vergelijken van meer dan twee gemiddelden: ANOVA met SPSS":

  : "In de kolom Sig. staan de p-waarden vermeld voor de verschillende vergelijkingen. Bij de Games-Howell-analse is die p-waarde bij de vergelijking 'vast' en 'vrijwillig' (en bij 'vrijwillig' en 'vast') .019 en dus kleiner dan .05. Bij de overige vergelijkingen is de p-waarde groter dan .05.

Er kan dus geconcludeerd worden dat alleen het verschil in gemiddelde ervaring met ongewenste omgangsvormen van personeel met een vast dienstverband en van vrijwilligers significant verschillend is.

De tabel kan ook op een andere wijze gelezen worden. Onder de tabel staat een voetnoot. Daarin wordt vermeld dat de gemiddelde verschillen (Mean Difference) met een * significant zijn. Bij de Games-Howell-analyse staat dat * bij het cijfer -3.51. Dat cijfer heeft betrekking op het verschil tussen de dienstverbanden 'vast' en 'vrijwillig'  (en tussen 'vrijwillig' en 'vast'). Ook op deze wijze laat de Games-Howell-analyse zien dat de gemiddelde ervaring met ongewenste omgangsvormen van personeel met een vast dienstverband significant verschillend is van de gemiddelde ervaring van vrijwilligers.'   

Hopelijk kom je hier iets verder mee, en anders hoop ik, dat er een antwoord van de docenten komt.blush 

beantwoord 15 juli 2016 door Pregunta (3,140 punten)
geselecteerd 25 juli 2016 door gjp
Uitstekend, niets aan toe te voegen!
...