Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

onduidelijkheid bij verwerkingsopdracht 7.1.1.

0 leuk 0 niet-leuks

Hey, Ik las het onderstaande bij het antwoord bij opdracht 7.1.1.

De formule die Field (2013) noemt (pagina 474) is:

$$\omega^2 = \frac{SS_M-df_M MS_R}{SS_T + MS_R}$$

$SS_M$ staat hier voor de Sums of Squares van het effect (dus de variatie tussen de groepen), $df_M$ voor de bijbehorende vrijheidsgraden. $MS_R$ staat voor de ‘residuele’ of ‘error’ Mean Squares (dus de variantie binnen de groepen), en $SS_T$ voor de totale variatie (Sums of Squares). Herschreven wordt dit:

$$\omega^2 = \frac{SS_\text{tussen}-df_\text{tussen} MS_\text{binnen}}{SS_\text{totaal} + MS_\text{binnen}}$$

Als we de formule invullen, krijgen we:

$$\frac{ 824.8 - (2) \times 10.4 }{ 1126 + 10.4 } = 0.7075$$

Diezelfde Field zegt op p 474 "The dfM in the equation is the degrees of freedom for the effect, which you can get from the SPSS output (in the case of the main effect this is the number of experimental conditions minus one)."

Moet de dF die dan ingevuld moet worden niet 1 zijn (2-1 dus)? Of begrijp ik het verkeerd?

Patrick

gevraagd 5 januari 2017 in Inleiding Data Analyse (IDA) door Patrick (840 punten)
bewerkt 9 januari 2017 door gjp

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Je begrijpt het verkeerd :-) In de tabel bij Verwerkingsopdracht 7.1.3 staat dat de Df van Between groups (error + effect) gelijk is aan 2. Dit is dus al de Df - dit is dus al het aantal groepen (experimental conditions) minus één. Het aantal groepen is hier dus drie.
beantwoord 9 januari 2017 door gjp (69,380 punten)
...