Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

Het maken van schalen in R

0 leuk 0 niet-leuks
Hoe kan ik van 3 items (intervalvariabelen, Likertschaal) een schaal maken in R?
gevraagd 12 januari 2017 in Methodologie door Mark (240 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks

Het makkelijkst is de functie makeScales in userfriendlyscience. Hiermee kun je namelijk van een hele hoop variabelen gelijk schalen berekenen. Bijvoorbeeld als volgt:

scales <- list(eersteSchaal = c('item1', 'item2'),
               tweedeSchaal = c('vraag1', 'vraag2'));

En dan:

dat <- makeScales(dat, scales);

Het voordeel hiervan is dat je je schalen apart kunt definieren en aanmaken. Daardoor kun je bovenin je script aangeven welke variabelen in welke schalen vallen (eventueel zelfs dynamisch, e.g. op basis van uitkomsten van analyses zoals factor-analyses), en daarna in een keer de schalen aanmaken en de resulterende gemiddelden opslaan.

Je kunt het ook apart doen, e.g. met rowMeans:

gemiddelde <- rowMeans(mtcars[, c('drat', 'wt')]);

(mtcars is hier de dataset; drat en wt de variabelen; en gemiddelde de vector waar de uitkomst wordt opgeslagen; dit zou ook dat$nieuweVariabele kunnen zijn ofzo)

beantwoord 12 januari 2017 door gjp (70,920 punten)
...