Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

Hoe bepaal je of je veel outliers hebt?

0 leuk 0 niet-leuks
En als dan je conclusie is dat je veel outliers hebt, hoe draai je dan een analyse zonder deze outliers zodat je dat kunt vergelijken met een analyse met de outliers?
gevraagd 31 maart 2017 in Experimenteel Onderzoek (PB0402 en S05281) door Ivonne Lipsch (2,210 punten)

2 Antwoorden

0 leuk 0 niet-leuks
Eigenlijk is iedere outlier er 1 teveel. De vraag is daarom vaak eigenlijk niet het aantal, maar vooral hun impact. Een manier om dit te berekenen in SPSS is het opvragen van de Cook's distance  of de leverage (zie bijvoorbeeld FIeld blz 306)
beantwoord 3 april 2017 door Ron Pat-El (45,610 punten)
0 leuk 0 niet-leuks
Outliers geven reden om te twijfelen aan de validiteit van je dataverzameling. Extreem hoge of lage waarden zijn niet noodzakelijk problematisch; als het reële waarden zijn, en je zeker weet dat je bijvoorbeeld een deelnemer hebt die zeer lang of zeer kort was, of zeer introvert of zeer extravert en de uitzonderlijke waarde dus een valide weergave is van de score van de deelnemer, hoe je meestal niets te doen. Wees wel alert of zo'n geval niet je analyses beïnvloedt, bijvoorbeeld door de regressielijn helemaal naar zich toe te trekken. Herhaal dan de analyses met en zonder outliers en kijk of de uitkomsten hetzelfde zijn.
beantwoord 3 april 2017 door gjp (69,620 punten)
...