Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

fanova in R geeft foutmelding

0 leuk 0 niet-leuks
Na het commando

fanova(bush, y = c("stick_insect","kangaroo_testicle","fish_eye","witchetty_grub"),between = "participant")

Krijg ik de volgende foutmelding
Warning in vcov.merMod(mod, complete = FALSE) :
  Computed variance-covariance matrix problem: not a positive definite matrix;
returning NA matrix
Error in asMethod(object) : not a positive definite matrix

Mijn data (bush) komt uit het bestand van FIELD bushtucker.dat en heeft 5 kolommen (de eerste is participant, 2 t/m 5 zijn de 4 condities) en 8 rijen (elke rij is 1 participant met de scores op de 4 condities)

Waarom krijg ik de foutmelding?
gevraagd 18 maart 2018 in Experimenteel Onderzoek (PB0402 en S05281) door viefvief (760 punten)
Geeft de analyse verder wel een uitkomst, of loopt het vast op de error en warning?

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Je hebt maar 1 meting per cel: er kunnen geen schattingen van variantie etc worden berekend. Je geeft immers deelnemer op als between subjects variabele: dus elke rij wordt apart bekeken. En elke deelnemer levert maar 1 observatie voor elk meetmoment (de vier y variabelen). Er kan dus geen schatting van de errorvariantie worden berekend.
beantwoord 23 mei 2018 door gjp (69,180 punten)
...