Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

Sportscore 2 in sportcasus

0 leuk 0 niet-leuks
In de dataset sportcasus.sav heeft de variabele sportscore 2 bij mij het formaat van tekst ("een keer", "twee keer", "drie keer")

Bij vraag 4 van thema 2.5 wordt dit echter een interval/ratio variabele genoemd. Dit lijkt me niet correct, omdat het hooguit een volgorde aanduidt .

Klopt mijn vaststelling?

En hoe werkt het dan verder in dit geval bij de analyse van deze variabele: kan dat in dit formaat of is het de bedoeling dat ik dit omzet naar getallen (1 keer=1,2 keer=2 etc) ?
gevraagd 25 augustus 2018 in Experimenteel Onderzoek (PB0402 en S05281) door viefvief (760 punten)

1 Antwoord

1 leuk 0 niet-leuks
1 t/m 3 zijn ratio meetniveau. De afstand tussen 1 en 2 en 2 en 3 is gelijk, het nulpunt is niet arbitrait (nul is ook echt nul). Dus het is discrete variabele op minstens intervalmeetniveau (eigenlijk ratio).

Al ben ik met je eens dat een schaal die enkel de waarde 1, 2 en 3 kan aannemen misschien wel ratio is, maar niet continu is (slechts discreet). Hierdoor kunnen er discussies onstaan over het gedrag van de variabelen. Dit zijn echter ingewikkelde wiskundige discussies die niet snel beslecht kunnen worden. Een discussie voor fijnproevers. Ga er voor het gemak van uit dat in onze vakken de meest strikte definities van toepassing zijn.

Dat waarden een label krijgen verandert niets aan het meetniveau. Kijk altijd enkel naar de data.

In SPSS maken de labels voor berekeningen en analyses niets uit. Zolang er getallen staan in de velden, herkent SPSS deze als getallen. In de output kunnen er labels zichtbaar zijn, maar dat is puur visueel. Dus als de labels enkel in het 'value label' deel staan, en in de velden getallen, dan kun je gewoon alle analyses doen zonder verdere bewerkingen of zorgen.

In andere programma's kan dit anders zijn. R gebruikt bijvoorbeeld niet (standaard) getallen met labels. Men voert daar getallen in of labels (strings). Die laatsten worden altijd als factor gezien, de getallen kunnen als beide worden gezien, afhankelijk van invoer of andere functies.
beantwoord 27 augustus 2018 door Ron Pat-El (47,040 punten)
bewerkt 28 augustus 2018 door Ron Pat-El

Dankjewel voor het heldere antwoord. het is me nu duidelijk waarom het ratio is. 

Kun je ook het tweede deel van mijn vraag beantwoorden:

hoe werkt het voor de analyse van deze variabele: kan dat in dit formaat ("een keer", "twee keer"etc) of is het de bedoeling dat ik dit omzet naar getallen (een keer=1,twee keer=2 etc) ?

bedankt voor je reactie. Ik heb mijn antwoord op het tweede deel van je vraag in het antwoord verwerkt
...