Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

Factoranalyse father IPPAf1 – IPPAf12; mother IPPAm1 – IPPAm12 verwarrend

0 leuk 0 niet-leuks

Voor mijn eindopdracht heb ik gekozen om de volgende onderzoeksvraag te beantwoorden

  • Wordt het zelfvertrouwen van pubers vooral bepaald door de hechtingsrelatie die zij met hun vader hebben? 
Hiervoor had ik het idee om te analyseren of de hechting met vader meer invloed heeft dan de hechting met moeder.Hiervoor zou ik twee schalen willen maken van IPPAF1 - 12 en een andere schaal van IPPAM1 -12. 
Als ik een factoranalyse uitvoer zoals aangegeven op alle items, komen er in totaal 8 factoren uit. Dit is mijns inziens logisch, omdat allebei de vragenlijsten 4 zaken bevragen. Als ik aangeef dat er 2 factoren getrokken moeten worden is er geen duidelijke verdeling tussen de IPPAf en IPPAM items. Wat ik ook logisch kan verklaren denk ik, omdat er veel overlap tussen de vragen is. 
Mijin vraag is nu of ik wel de twee eerder voorgestelde schalen kan maken en hoe ik dat dan zou moeten rapporteren.
Alvast bedankt voor het antwoord!
gevraagd 19 juni 2019 in Cross-sectioneel Onderzoek (PB0802) door wvermeule (220 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Je kunt het beste streven naar twee factoren/schalen en in de factoranalyse daarbij items verwijderen die lage of substantiële secundaire ladingen hebben.

Je zou ook de moeder-items en vader-items apart kunnen analyseren. Het kost wel wat tijd (i.e, vastberadenheid) om hier goede schalen van te maken.

MvG, Rolf
beantwoord 19 juni 2019 door Rolf van Geel (10,500 punten)
twee factoren
...