Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

Een ICC die hoger is dan 1. Kan dit?

0 leuk 0 niet-leuks

Bij een multilevel model is het de bedoeling om als eerste stap een emptynest model te maken met alleen de afhankelijke variabele en de score daarop voor alle groepen. Daarna is het de bedoeling dat je de ICC uitrekent, om te kijken hoeveel variantie aan de groepen kan worden toegeschreven. Nu heb ik dit gedaan. alleen kom ik op een waarde boven de 1 uit. De variantie van het intercept is ook groter dan de residuen hiervan. Met andere worden mijn error is kleiner dan de variantie tussen de groepen. mijn ICC is dus 164 % Kan dit? Of zie ik iets heel stoms over het hoofd???

Volgende syntax is gebruikt. 

MIXED satisfacRelationT2
  /FIXED= INTERCEPT
  /METHOD=ML
  /PRINT=SOLUTION TESTCOV
  /RANDOM=INTERCEPT | SUBJECT(subjnr) 
  /SAVE= PRED (PRED_1).

Estimates of Covariance Parametersa

Parameter

Estimate

Std. Error

Wald Z

Sig.

95% Confidence Interval

Lower Bound

Upper Bound

Residual

,502158

,009473

53,010

,000

,483931

,521073

Intercept [subject = subjnr]

Variance

,769843

,106097

7,256

,000

,587614

1,008583

a. Dependent Variable: satisfacRelationT2 tevredenheid met relatie.

gevraagd 14 februari 2020 in Methodologie door Richard (120 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Dat zou onmogelijk moeten zijn als je de formule juist toepast. Je deelt de modelerror, of in dit geval error van het intercept, door de totale error (dus error intercept plus de residuele error). Dat zou nooit een getal moeten kunnen opleveren boven de 1. Immers: als het model perfect is, is er geen residuele error, dus het maximum van de formule is 1.00, want je deelt dan intercepterror door intercepterror. Bij toename residuele error wordt altijd het getal onder de deelstreep groter dan het getal erboven

Als de uitkomt groter is dan 1 dan is er een fout in het toepassen van de rekenregels, bijvoorbeeld geen gebruik van haakjes, of een verkeerde formule gebruikt

Belangrijke voetnoet: als we spreken van de error van het intercept en van de residuen, dan betreft dat de Variance Estimate, en niet de Standard Error rond dat estimate.
beantwoord 14 februari 2020 door Ron Pat-El (49,140 punten)
...