Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

Hoe save ik de voorspelde waarde in een variabele in R?

0 leuk 0 niet-leuks

bij opdracht 5.12 wordt de volgende SPSS code gegeven om het Random Intercept model te maken:

MODEL 1. MIXED Post_Burnout /FIXED= INTERCEPT /METHOD=ML /PRINT=SOLUTION TESTCOV /RANDOM=INTERCEPT | SUBJECT(Vestiging) /SAVE= PRED (PRED_1).

Ik heb dit in R Studio als volgt gedaan

Interceptmodel <- lmer(Post_Burnout ~ 1 + (1|Vestiging) ,data = burnout)

Hoe kan ik in R Studio nu ook een variabele pred1 creëren zodat ik de vestiging met de hoogste voorspelde waarde kan vinden?

gevraagd 26 september in Longitudinaal Onderzoek (PB1702) door Vivian (390 punten)

1 Antwoord

1 leuk 0 niet-leuks
 
Beste antwoord

Wellicht is de predict() functie wat je zoekt? 

Als je de predicted scores aan de dataset wilt toevoegen:

burnout$pred <- predict(Interceptmodel)

Als je de predicted scores in een nieuw object wilt opslaan:

pred <- predict(Interceptmodel)

Om dan de hoogste waarde te vinden:

max(burnout$pred)

Als je de [N] hoogste waarden wilt vinden, bijvoorbeeld de 3 hoogste, dan:

sort(burnout$pred, decreasing = TRUE)[1:3]

beantwoord 29 september door Ron Pat-El (49,020 punten)
geselecteerd 30 september door Vivian
Hartelijk dank, dit is precies de code die ik zocht!
...