Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

Opdracht 5.3.4 Het uitrekenen van de regressielijn.

0 leuk 0 niet-leuks

Bron: http://moodle.studienet.ou.nl/file.php/880/E_regressieanalyse2.pdf

Opdracht: 5.3.4 

Het volgende begrijp ik niet:

Hieronder zie je de formule die ik moet gebruiken om de regressielijn uit te rekenen. Het bereken van de regressiecoefficient gaat prima, maar het bereken van de interceptcoefficient lukt niet.  Tussen Y en b (die ik eerst moet vermenigvuldigen met het gemiddelde van X) staat een minteken. Waarom wordt er verderop in de tekst, waar de formule verder toegelicht wordt, plus gedaan inplaats van min? Ik heb het figuur en de tekst bijgevoegd. Het gedeelte dat ik niet begrijp, heb ik geel gekleurd. 

image

Door het toepassen van bovenstaande formules blijkt dat b gelijk is aan 0.34, immers 2/4 * .679 = 0.34 en dat a gelijk is aan 6.04, immers
4
(0.34*6) = 4 + 2.04 = 6.04. 

 

 

gevraagd 16 oktober 2014 in Kwantitatieve Data Analyse (KDA) door 851743725 (120 punten)
bewerkt 16 oktober 2014 door 851743725

Stel, voordat we deze vraag beantwoorden, de vraag volgens de richtlijnen. Deze worden getoond als je een vraag stelt, en kunnen worden bekeken op http://oupsy.nl/help/ask.

Heb ik de vraag nu goed geformuleerd? en zou je als nog een antwoord kunnen geven.

Met vriendelijke groet,

Mirjam

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Dit komt omdat als je een negatief getal aftrekt van een ander getal, je er eigenlijk iets bij optelt. In stapjes:

-0.34 * 6 = -2.04

Dit getal staat tussen de haakjes, en trekken we dus af van 4.

Als je -2.04 aftrekt van 4, betekent dat je er eigenlijk 2.04 bij optelt.

Als je een positief getal aftrekt van een getal, wordt dat positieve getal in mindering gebracht; maar als je een negatief getal aftrekt, wordt dat getal er 'minder vanaf gehaald', zeg maar, en er dus bij opgeteld.

Ik kan niet goed bedenken hoe ik dit beter uit kan leggen. Het is eigenlijk basale wiskunde; als je dit op dit punt nog verwarrend vind, raad ik je aan je wiskunde-lessen van ik denk dat basisschool op te frissen. Wat natuurlijk al even geleden is, dus het is misschien makkelijker om te googlen op 'wiskunde basis' of zoiets :-)
beantwoord 20 oktober 2014 door gjp (68,120 punten)
Dank je wel! Nu snap ik het :)
...