Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

verschil variabelen meetniveaus operationaliseren

0 leuk 0 niet-leuks
gevraagd 9 december 2020 in Inleiding Data Analyse (IDA) door mariekevnorel (120 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks

Dit zijn drie verschillende zaken die met elkaar samenhangen

Een variabele is iets dat kan variëren. Dat is natuurlijk een erg algemene definitie. Specifiekere definities zijn variabelen in datasets, die meestal overeen komen met reeksen datapunten of kolommen in een datafile, of variabelen in theorieën (of constructen), die bestaan uit definities die specificeren wat wel en niet tot een bepaalde variabele behoort. Elke operationalisatie heeft tot doel zo’n theoretische variabele te meten (als de operationalisatie een meetinstrument is) of beïnvloeden (als de operationalisatie een manipulatie is). Variabelen in datasets hebben een aantal mogelijke meetwaarden. Zo kan de variabele “geslacht” bijvoorbeeld worden geoperationaliseerd met twee meetwaarden, bijvoorbeeld “man” en “vrouw”, of met meer meetwaarden, als categorieën als “genderqueer” en “transseksueel” worden toegevoegd. De aard van de mogelijke meetwaarden bepaalt het meetniveau van de variabele. Dit meetniveau is eigenlijk het meetniveau van de operationalisatie: een theoretische variabele kan immers op verschillende meetniveaus worden geoperationaliseerd.

Het meetniveau van een operationalisatie beschrijft de aard van de data die die operationalisatie oplevert. Er zijn twee soorten meetniveaus: categorisch en continu. Categorische operationalisaties kunnen het nominale of het ordinale meetniveau hebben. Continue operationalisaties hebben het interval- of het rationiveau, hoewel het onderscheid tussen die laatste twee bij de toepassing van statistiek niet relevant is. Tot slot zijn er nog dichotome variabelen: deze kunnen slechts twee meetwaarden aannemen. Operationalisaties op het continue meetniveau hebben meer power dan categorische operationalisaties, die om die reden zoveel mogelijk moeten worden vermeden.

Een operationalisatie is de link tussen een theoretische definitie van een variabele en de realiteit. Een operationalisatie kan een meetinstrument zijn of een manipulatie, en heeft een meetniveau. Manipulaties hebben bijna altijd een categorisch meetniveau, en meetinstrumenten bijna altijd een continu meetniveau, maar dit hoeft niet noodzakelijkerwijs. Deze meetniveaus worden gekozen door de onderzoeker.

succes

beantwoord 19 januari door berenvdworp (240 punten)
...