Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Ik ben bezig met 3.2 met het bestand Contraproductief gedrag met als output:

De variabelen PR en Trust samen verklaren 41.0% van de variantie van CG. In de tabel is te zien dat in model 2 de coëfficiënt van PR c ’ = -0.170 is (SE = 0.095; t = 1.79; p = 0.075), een waarde die niet significant is en veel kleiner dan in het eerste model. Verder blijkt de coëfficiënt van Trust b = -0.509 te zijn (SE = 0.069; t = 7.36; p  < 0.001). Ook vertrouwen heeft dus een statistisch significant effect op CG. Het totale effect c (-0.732) verdwijnt dus voor een groot deel (want c ’ = -0.170) als Trust wordt toegevoegd als predictor van CG. Er lijkt hier dus sprake van mediatie. 

Als uitleg voor mediatie begrijp ik:

- X moet M voorspellen. Hier moet uitkomen dat a significant is (dus afwijkt van 0), zo niet, dan is er geen verband en ook geen mediatie. 

- M moet Y voorspellen. Hier moet ook uitkomen dat b significant is. Verder moet c' significant kleiner zijn dan c. Dan is er sprake van mediatie.

In deze opdracht is c' kleiner dan c, maar niet significant. Is dat dan geen vereiste?? 

in Longitudinaal Onderzoek (PB17x2) door (120 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Dit gaat over CS methode, die eigenlijk nauwelijks nog wordt toegepast. Deze methode wordt besproken, omdat de ideeën nuttig zijn om te bestuderen. Bij de CS methode gaat het erom dat het directe effect PG --> CG , c = -0.732 (p = ,000) nagenoeg verdwijnt als je er de mediator trust bijneemt (c' =  -0.17, ns). Dat is juist gunstig dat c' verwaarloosbaar klein is, omdat daarmee het direct pad dus verdwijnt door opname van de mediator, i.c. trust. Kijk goed naar de algemene figuur 2. MvG, Rolf
door (13.1k punten)
...