Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Beste lezer, 

Voor de eindopdracht van thema 6 van het vak longitudinaal onderzoek ben ik bezig met het toetsen van mijn hyptheses. De opdracht stelt dat we een multilevelanalyse met herhaalde metingen uit moeten voeren. Ik loop aan tegen het probleem dat ik de volgende melding krijg: "the final hessian matrix is not positive definite although all convergence criteria are satisfied. The MIXED procedure continues despite this warning. Validity of subsequent results cannot be ascertaines".

- Het probleem treedt op zodra ik de random effecten toevoeg aan de syntax. Dus bijvoorbeeld bij het random intercept only model. Met alleen fixed effecten krijg ik de melding niet. 

- Ik krijg als resultaat geen uitkomst bij mijn Covariance Parameters tabel bij het intercept. Er staat een note onder de tabel met '"This covariance parameter is redundant. The test statistics and confidence interval cannot be computed".

Ik heb internet al afgezocht maar kreeg geen duidelijke antwoorden. Ik las daar wel de tip om de schaalinformatie aan te passen, dus heb ik van alles geprobeerd met centreren van variabelen, maar ik blijf de melding krijgen. 

Mijn vragen zijn als volgt: 

1) Waarom krijg ik deze melding? Wat gebeurd er dat ik deze melding krijg? 

2) Hoe kan ik dit verhelpen? 

3) Als ik dit niet kan verhelpen, hoe problematisch is deze situatie dan voor het interpreteren van mijn output? 

Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen. 

in Longitudinaal Onderzoek (PB17x2) door (120 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks

Dit komt vaak voor als foutmelding (zie internet). Het is een rekenkundig probleem en heeft te maken met de complexiteit van je model. Je kunt dus niet zomaar allerlei modellen maken en kijken wat eruit komt, je dient secuur na te gaan wat met voor soort model je de relaties tussen predictoren en criterium kunt beschrijven. Het toevoegen van random slopes zou hier het probleem kunnen zijn, maar er zijn (kennelijk) veel meer zaken die tot deze foutmelding kunnen leiden.  

https://www.theanalysisfactor.com/wacky-hessian-matrix/

Als je de concrete syntax opstuurt, kan ik meekijken. 

MvG, Rolf 

door (13.1k punten)
MIXED Verbondenheid BY Conditie /FIXED = Intercept Conditie/METHOD = REML/PRINT = SOLUTION TESTCOV/RANDOM = Intercept Conditie | SUBJECT (LeerlingID) COVTYPE(VC)/EMMEANS = TABLES(Conditie) COMPARE ADJ(BONFERRONI).
Bericht typen en syntax plakken kan blijkbaar niet in 1x. Dit is een van de gebruikte syntaxen. Hebben al allerlei varianten geprobeerd, maar zelfs met dit relatief simpele model krijgen we de foutmelding
Ik zou Conditie niet bij random opnemen. Zet daar eerdere de variabele TIJD neer. Focus voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen veel meer op fixed gedeelte van het model. Het gaat om veranderingen in de tijd voor verschillende interventies.

MvG, Rolf
...