Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Zojuist in SPSS opdracht 4.1.6. verwerkt.

De antwoorden die geschreven zijn bij de opdracht zijn niet terug te vinden in de output, ook niet als ik een run doe o.b.v. de syntax die wordt gegeven in het antwoordmodel. Bijv. SE wordt niet weergegeven en tabel estimated means laat niet de uitkomsten zien die ik wel zie in het antwoordmodel.

wat doe ik verkeerd?

in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (240 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks

De terugkoppeling is nu grondig aangepast:

Om deze vraag te beantwoorden kan er een covariantieanalyse worden uitgevoerd. De afhankelijke variabele is de sportscore2, de onafhankelijke variabele is voorlichting en de covariaat is de voormeting (sportscore1).

De voormeting had een significant positief effect heeft op de nameting, F(1, 104) = 153.2, p < .001. Dit effect was positief (B = .864) wat betekent dat er een toename van aantal keer sporten was tussen de twee metingen. Voorlichting had na controle voor de voormeting een significant effect op aantal keer sporten, F(2,104) = 7.5, p < .001.

Uit een Sidak-posthoc analyse van de voorlichtingscondities van de voor de voormeting aangepaste scores op sportscore2 (estimated marginal means) bleek dat intensievere voorlichting leidde tot vaker sporten. De digitale folder (M = 2.678, SE = .115) leidde tot vaker sporten dan de controle (M = 2.285, SE = .115), p = 0.45. Persoonlijk advies (M = 2.926, SE = .115) leidde wel tot vaker sporten dan de controle (p < 0.01), maar niet tot vaker sporten dan een digitale folder, p = .325.

Let op: om de hypothese te toetsen gebruikt u een ander model dan u gebruikte om de assumptie van homogeniteit van de regression slopes te toetsen. De regressieslopes werden getoetst met een extra parameter: de interactie tussen predictor en covariaat (zie 13.7 in Field). Omdat de interactie niet-significant was en daarom aan de voorwaarde van homogene regressiehellingshoeken voldaan was, dient de interactie niet in uw model op te nemen

De uitkomsten zijn verkregen met de volgende syntax:

UNIANOVA sportscore2 BY voorlichting WITH sportscore1
/METHOD=SSTYPE(3)
/INTERCEPT=INCLUDE
/EMMEANS=TABLES(voorlichting) WITH(sportscore1=MEAN) COMPARE ADJ(SIDAK)
/PRINT ETASQ DESCRIPTIVE PARAMETER HOMOGENEITY
/CRITERIA=ALPHA(.05)
/DESIGN=sportscore1 voorlichting.

door (61.1k punten)
...