Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Dag,

Ik zal in kwartiel 4 de cursus onderzoekspracticum cross-sectioneel onderzoek volgen. Ik ben van plan om de cursus volgens het aangegeven tijdsplan te volgen en het dus binnen 10 weken af te ronden. Echter begrijp ik uit de introductievideo dat er een termijn van 20 werkdagen is voor de feedback op het eindverslag. Begrijp ik het dan goed dat ik aan het eind van de 10 weken mijn eerste versie inlever, dan nog 20 werkdagen moet wachten, en daarna pas het officiële verslag voor beoordeling in kan leveren? In dit geval is het dus niet mogelijk om de cursus in 10 weken af te ronden?

Ik hoor hier graag meer over, want dit heeft invloed op mijn tijdsplanning en zomervakantie.
in Cross-sectioneel Onderzoek (OCO, PB08x2) door (460 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks

Hierover staat de volgende mededeling in de cursus (aangenomen dat je het over de cursusrun in kwartiel vier van 2021-2022 hebt):

Omdat er door een aantal van jullie vragen zijn gesteld over hoe het nu precies zit met premasters, de toelating tot de master, en wat de uiterste deadlines zijn voor het Indienen van het eindverslag, hebben we uitgezocht wat de formele regels hieromtrent zijn (dit staat in de studiegids, mocht je het na willen zoeken). Je kunt voorwaardelijk worden toegelaten tot het master traject als er nog één cursus niet is afgerond. Je dient dan alsnog deze cursus uiterlijk vier weken nadat de master start met een voldoende te hebben afgerond (een uitzondering hierop is de mastercursus Psychodiagnostiek in Q1, die is uitgesloten van voorwaardelijke toelating).

Om dit alvast wat concreter te maken twee voorbeelden die je zou kunnen volgen:

In het eerste scenario rekenen we terug vanaf 1 oktober. Om het cijfer dan verwerkt te hebben, moet de beoordeling van je eindverslag uiterlijk donderdag 26 september zijn afgerond, wat betekent dat je uiterlijk de eindversie in moet leveren op 29 augustus. Stel dat je een maand de tijd wil nemen om de feedback te verwerken, dan zou je bijvoorbeeld 1 augustus die feedback terug willen krijgen. Dan zou je je preregistratie dus uiterlijk 4 juli moeten inleveren (in de laatste week van het kwartiel).

Maar de cursus is inmiddels al een heel eind gevorderd, en veel studenten zijn al bezig met de preregistratie. In het tweede scenario gaan we er vanuit dat je de preregistratie eind volgende week indient, op 3 juni. Dan krijg je de feedback uiterlijk 1 juli. Als je die dan in een week verwerkt tot de eindversie kun je die 8 juli inleveren, waardoor je de beoordeling uiterlijk krijgt op 5 augustus. Dan zou je eventueel nog een maand de tijd hebben voor een herkansing.

Houd er rekening mee dat dit uiterste scenario's zijn - vaak beoordelen beoordelaars sneller dan de twintig werkdagen die hiervoor staan. Echter, als je met premaster-gerelateerde deadlines werkt is het slim om te rekenen met die officiele uiterste termijnen.

door (77.8k punten)
...