Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Bij opdracht 2.3.5 wordt gevraagd een structureel model te maken bij de stelling "Naarmate studenten ouder zijn, maken ze zich nieuwe stof minder snel eigen."

In de uitwerkingen staat een dubbelpuntige pijl getekend tussen de variabelen Leeftijd en Leersnelheid. Waarom is dit geen enkelpuntige pijl van Leeftijd naar Leersnelheid? De Leersnelheid kan de Leeftijd toch niet beïnvloeden?
in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (120 punten)

2 Antwoorden

0 leuk 0 niet-leuks
De richting van de pijlen hebben te maken met in hoeverre je causaliteit kunt aantonen. Dit kun je eigenlijk enkel doen met een experimenteel design. In alle andere gevallen kun je enkel spreken van samenhang. Dubbele pijltjes betekent er is een samenhang, enkel pijltjes betekent er is een causaal verband.
door (46.8k punten)
0 leuk 0 niet-leuks

Nog een toevoeging bij Natascha's uitstekende antwoord, omdat ik merk dat dit makkelijk naar de achtergrond verdwijnt.

Het adagio "correlatie impliceert geen causatie" betekent niet dat je in een observationeel (en vaak cross-sectioneel) ontwerp uit een correlatie niet kunt afleiden in welke richting de causaliteit loopt.

"Correlatie impliceert geen causatie" betekent dat als je een correlatie ziet, er geen reden is om aan te nemen dat de twee variabelen op welke manier dan ook causaal samenhangen.

Veruit de meeste correlaties die je observeert zijn het gevolg van een complex web aan causale relaties buiten die twee variabelen om. Er zijn waarschijnlijk honderden of duizenden variabelen die bepalen wat iemands leersnelheid is. Leeftijd zou daar een van kunnen zijn, maar het is ook heel goed mogelijk dat er andere variabelen zijn die samenhangen met leeftijd (niet causaal) en die verantwoordelijk zijn voor de lagere leersnelheid.

Misschien is het wel zo dat studenten met meer verantwoordelijkheid daardoor slechter leren; of is het zo dat als je minder slaapt, je slechter leert (en oudere mensen gaan wat minder slapen); of het zo dat als je veel uitgaat, je beter leert (en jongere mensen gaan meer uit dan oudere mensen).

In elk van die gevallen zou het experimenteel verhogen van iemands leeftijd geen effect hebben (als het al mogelijk zou zijn) -- en andersom, in elk van die gevallen zou het experimenteel manipuleren van de eigenlijke oorzaak wel effect hebben.

Dus, nog een keer voor de zekerheid: bij "correlatie impliceert geen causatie" gaat het er niet om dat de richting van de causaliteit wel eens andersom zou kunnen zijn -- het gaat erom dat er meestal geen causale relatie tussen twee variabelen die correleren, oftewel, als X en Y correleren, dan is de kans klein dat X leidt tot Y of dat Y leidt tot X -- meestal is die correlatie het gevolg van andere zaken.

Om die zeldzame situaties te ontdekken waar X wel leidt tot Y (of andersom) zijn experimenten veruit de meest efficiente en effectieve methode (maar in noodgevallen kan het ook zonder, da's alleen veel duurder en bewerkelijker).

door (77.8k punten)
...