Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
IK heb 'R'' geinstalleerd voor de cursus Kwantitatieve Onderzoeksmethoden. De sav. bestanden kan ik echter niet downloaden omdat ik niet begrijp hoe deze aan ''R'' moeten worden gekoppeld. Ik moet kiezen uit een lijst van geinstalleerde bestanden, maar R staat er gek genoeg niet bij.
in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (120 punten)

2 Antwoorden

0 leuk 0 niet-leuks
.sav bestanden kunnen niet direkt worden ingelezen in R. Misschien zijn er wel packages voor inmiddels, maar die zou je moeten googlen. Als je .sav bestanden wilt inlezen in R dien je deze eerst te exporteren naar .csv bestanden. Vervolgens kun je met het read.table commando de .csv bestanden inlezen in R. Hoe je dit dient te doen wordt helder toegelicht zodat je in het commandoscherm ?read.table tikt
door (63.1k punten)
1 leuk 0 niet-leuks

De functie 'getData()' in package 'userfriendlyscience' laat een dialoogje zien om je .sav bestand te laden in R. Doe het volgende:

 1. Start R op.
 2. Type om het package te downloaden en installeren:

  install.packages('userfriendlyscience', dependencies=TRUE);

  En selecteer een server om van te downloaden.
 3. Type om het package te laden (dit moet je herhalen als je R opnieuw opstart, commando 2 hoeft maar 1 keer):

  require('userfriendlyscience');
   
 4. Type om je datafile in te laden:

  dat <- getData();
   
 5. En dan laat R een dialoogje zien. Je kunt je .sav file kiezen, en R slaat deze op in een dataframe met de naam 'dat'.
 6. Als je een R scriptje aan het schrijven bent, kun je trouwens ook gewoon het bestand gelijk specificeren. Stel dat het op je desktop staat, en dat je gebruiker 'Kerstman' heet. Dan staat dat bestand (in Windows 8.1) bijvoorbeeld in directory "C:\Users\Kerstman\Desktop". Dit specificeer je als volgt voor R:

  dat <- getData("C:/Users/Kerstman/Desktop/bestand met de data.sav");

  Zie ook http://oupsy.nl/help/129/verwijs-goede-manier-naar-een-bestand-spss-syntax-een-script

Je kunt variabelen in een dataframe vervolgens aanroepen met een dollarteken tussen de naam van de dataframe en de variabele in, bijvoorbeeld voor het gemiddelde van de variabele 'age':

mean(dat$age);

door (77.8k punten)
bewerkt door
Leuk antwoord! Ik kende deze package nog niet. Deze gaat in mijn mapje
Dat is anders veruit het beste package ooit :-P
...