Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

H28.12.3 in onderstaande tekst wordt gezegd dat de schatting van het intercerpt minder accuraat is, maar ik snap even niet op basis van welke waarde dit wordt afgeleid, is dat de standaard fout SE? 

Er wordt ook gezegd dat de puntschattingen precies in het midden van deze betrouwbaarheidsintervallen ligt, maar op basis van welke data wordt dat dan geconcludeerd? Ik mis denk ik iets :-)

https://onderzoeksvragen.ou.nl/?qa=blob&qa_blobid=7708433468396927645

Aanvullende vraag nav tekst: Door de muntschatting te delen door de standaardfout wordt de t-waarde verkregen. De puntschattingen staan toch niet in de tabel? Waar kan ik de waarde voor de puntschatting zien?

in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (1.2k punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Je kunt dit aflezen uit de output die staat in paragraaf 29.12.1. Als het betrouwbaarheidsinterval loopt van .006 tot .008 en het estimate is .007, kun je dus concluderen dat deze precies in het midden ligt. De puntschatting is in dit geval het estimate, als je dat deelt door de SE krijg je de t.
door (44.2k punten)
Hoi Natascha, nog even een vervolg vraag. Er staat in datzelfde stukje tekst dat de schatting van het intercerpt beduidend minder accuraat is. Wordt dit gebaseerd uit de waarde van de standard error se, die in dit geval 0.39 is? Of moet ik dit ergens anders uit af kunnen leiden?

Dankje vast, echt heel fijn al je feedback!
Je kunt dat afleiden uit de breedte van het betrouwbaarheidsinterval. De ene is heel smal, loopt van .06 tot .08 en de andere is heel breed, loopt van -2.34 tot -.82. Hoe smaller hoe accurater: Bij de eerste kun je zeggen dat het waarschijnlijk in de populatie ligt tussen .06 of .08 terwijl je wel een hele ruime schatting maakt in het tweede geval.
Ja, tuurlijk!!!! Daar dacht ik nou even helemaal niet meer aan! Dankje! Helder!

Ik had hier nog een extra vraag over. Hoe kan men zeggen wat er tussen haakjes in de tekst staat? De kans op 0.05 of 0.03 of een andere waarde is toch gelijk?

Het blijkt dat we de hellingscoëfficiënt voor IQ relatief accuraat kunnen schatten: de kans dat die lager is dan 0.06 of hoger dan 0.08 is relatief klein (0.05 zou nog wel kunnen, maar 0.03 is al heel onwaarschijnlijk).

Bij een 95% Bi van 0.06;0.08 is er 95% kans dat de waarde in de populatie tussen de 0.06 en 0.08 ligt. Maar omdat 95% geen 100% is, is er ook een kans dat het een andere waarde is, maar dan waarschijnlijk wel heel dicht in de buurt van het interval. Het interval is maar .02 breed, dus er is een kleine kans dat een waarde er net buiten ligt (bijv. 0.05) maar het is erg waarschijnlijk dat de waarde er meer buiten ligt dan het interval breed is (bijv. 0.93).
Ah! tuurlijk... dank je!
...