Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

De volgende berekeningen zijn mij onduidelijk. Wellicht dat de formule van betrouwbaarheids interval met de juiste getallen ingevuld kan worden zodat duidelijker wordt hoe men aan de interval waarden komt?

De correlatie tussen flipperlengte en lichaamsgewicht was r=.71r=.71 en die tussen snavellengte en snavelhoogte was r=.23r=−.23. De steekproefomvang was 2020 pinguïns. Hiermee kunnen de bijbehorende betrouwbaarheidsintervallen berekend worden. De 95%95%-betrouwbaarheidsintervallen zijn respectievelijk [0.39;0.88][0.39;0.88] en [0.61;0.24][−0.61;0.24]. Om de kans dat de populatiecorrelatie in onze studie in het betrouwbaarheidsinterval ligt te vergroten, kunnen we 99%-betrouwbaarheidsintervallen berekenen: [0.25;0.91][0.25;0.91] en [0.69;0.38][−0.69;0.38]. En als we de suggestie van -Cohen (1990) volgen, kunnen we 80%-betrouwbaarheidsintervallen berekenen: [0.52;0.83][0.52;0.83] en [0.49;0.08][−0.49;0.08]

in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (200 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Zoals in dit hoofdstuk beschreven staat kan het BI van een correlatie niet berekend worden met de formule voor het gemiddelde, mede omdat het BI van de correlatie niet symmetrisch is. Dus dat gebeurt met sofware. Dus die getallen die je hier leest zijn berekend met (in dit geval) R. Je hoeft dus niet te weten hoe ze berekend zijn, maar gewoon aannemen dat bij die correlaties die BI horen. Het belangrijkste wat je hiervan moet begrijpen is niet hoe het berekend wordt maar dat een BI iets zegt over de waarde in de populatie en dat hoe smaller een BI hoe meer precies we iets kunnen zeggen over de populatie.
door (42.7k punten)
...