Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
In de analyse checken we eerst of de varianties gelijk zijn of niet ad hand van de Levene's toets. Als de p<0.05, dan concluderen we dat de varianties niet gelijk zijn, dus verschillen.

Als de varianties verschillen weten we nog niet welke groepen van elkaar verschillen en hiervoor doen we dan de Post hoc toetsen, de Games Howell in dit geval (verschillende varianties).

De omega2 geeft de effectgrootte aan en die geeft dus aan hoe groot het verband is tussen het gevonden verschil tussen bepaalde groepen als ik het goed begrijp.

Ik begrijp een paar dingen niet:

- hoe ik de uitkomsten van de Welch moet interpreteren t.a.v. de Levene's test?

- Hoe ik de p-waarden in de Games Howell (of zo en zo in de andere Post hoc toetsen) moet interpreteren?

Kan bovenstaand misschien iets meer worden uitgelegd, want ik geloof dat ik het toch niet helemaal goed begrijp. Dank vast.
in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (1.2k punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
De Leven test controleert de aanname dat de variantie in de groepen vergelijkbaar is of niet. Significant betekent inderdaad dat niet aan die aanname wordt voldaan.

De Anova test of de Welch test interpreteer je precies hetzelfde: een significant effect betekent DAT de groepen verschillen.

Vervolgens kijk je met een een posthoc toets HOE ze verschillen. Als Levene significant is moet je een posthoc toets kiezen die hiervoor corrigeert, dat is bijv. Games Howel.

Aan de hand van de p-waarde van de post hoc toets kun je vervolgens opmaken welke groepen van elkaar verschillen.
door (49.7k punten)
Ik geloof dat het me nu helemaal helder is mbv je uitleg, super!!!! Dankjewel!
...