Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
De uitkomsten van de berekeningen voor beide verwerkingsopdrachten zijn vrijwel gelijk.

Cohen's d en bijbehorende betrouwbaarheidsintervallen zijn vrijwel gelijk
De t-toets heeft in beide gevallen een p<0.05
Het absolute verschil in gemiddelden is voor opdracht 6.3.9 kleiner, maar dat lijkt een eenheidskwestie en daarom berekenen we volgens mij een juist Cohen's d.

Ik begrijp dan niet waarom bij opdracht 6.3.8 het verschil als significant wordt gezien en de nulhypothese wordt verworpen en bij opdracht 6.3.9 er wordt gesteld dat deze conclusie niet zomaar kunnen trekken.
in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (260 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
De precieze interpretatie is inderdaad wat verschillend tussen de twee opdrachten. Dat is het leuke en frustererende aan onderzoek, dat er niet een juiste interpretatie is. Er zijn natuurlijk wel een aantal basis zaken waar we naar kunnen kijken: (1) signficant of niet? Daarmee kunnen we stellen dat het waarschijnlijk is of niet dat een effect uit onze steekproef aanwezig is in de populatie (2) hoe groot is het effect in onze steekproef? Dat kun je bepalen met een effectmaat zoals Cohen's d. (3) hoe groot is het effect in de populatie? Dat kun je bepalen door te kijken naar het betrouwbaarheidsinterval van Cohen's d. (4) Is dit effect relevant? Dat is altijd de lastigste vraag om te beantwoorden en dat hangt onder andere af van hoe groot waarschijnlijk het effect is in de populatie, door te kijken naar BI van de effectmaat maar ook naar de BI van het werkelijke effect. Relevant of niet heeft niets te maken met p-waarde, die zeggen enkel iets over de kans op een effect.
door (47.3k punten)
Dank je wel Natascha. Ik denk dat het ik het nu begrijp.

Voor opdracht 6.3.8 wordt naar de statistische significantie gevraagd, in andere woorden is p<0.05?

Voor opdracht 6.3.9 wordt een andere vraag gesteld: is het verschil in gemiddelden relevant. Hier moeten we naar Cohen's d en bijbehorende BI kijken.

Als voor 6.3.8 ook was gevraag of het verschil in gemiddelden relevant is, kunnen we een vergelijkbaar antwoord als bij 6.3.9 geven.

Ben ik op het juiste pad?
Ja, helemaal goed!
...