Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Vraag 7 in de tentamencasus

Heeft de manipulatie van adrenaline injectie effect op een of meer van de 6 afhankelijke variabelen?

Ik heb hiervoor een one way Annova uitgevoerd, waarna ik de Levene's test heb uitgevoerd, hieruit komt naar voren dat  hartkloppingen hoofdpijn en jeuk een p waarde van 0.001 hebben en dus lager zijn dan 0,005 en ik daaruit volgens mij kan opmaken dat varianties binnen deze groepen niet gelijk zijn en er nog een Welch test gedaan moet worden. Als ik die uitkomsten bekijk komen er bij hoofdpijn en hartkloppingen in de groep onwetend of misinfo had ontvangen een p waarde van 0,001 uit.

Kan ik hieruit opmaken dat de adrenaline infectie effect heeft op hoofdpijn en hartkloppingen en dus niet op jeuk omdat die `p waarde na de Welch test hoger is dan 0,005?

* vanuit de `welch test ook naar voren dat een doof gevoel een p waarde heeft van 0,004 heeft wat lager is dan dan de p waarde van 0,005  neem je  deze waarde dan ook mee of niet omdat vanuit de Levene's test geen verschil hierop kwam?
in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (120 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Aangezien het om een deel van het tentamen gaat kan ik je niet vertellen of je de juiste analyse hebt uitgevoerd. Wel kan ik ingaan op de interpretatie van de Welch test.

Als je een variantie analyse uitvoert wordt daarbij eerst een omnibus toets gedaan, dat houdt in dat globaal wordt getoetst of er een verschil is in gemiddelden. Als deze toetst significant is (dus p < alfa) kun je concluderen dat er een verschil is (waar het verschil zit moet je dan vervolgens toetsen met posthoc toetsen).

De Welch test is ook een omnibus toets, alleen corrigeert die voor ongelijke variantie. Voor de rest intepreteer je die precies hetzelfde.

Je kunt een Levene test doen om te kijken of er aan de aanname van gelijke varianties wordt voldaan, maar eigenlijk is tegenwoordig de conventie om altijd de Welch correctie te gebruiken.
door (46.9k punten)
Hallo Natascha

Bedankt voor je antwoord en snelle reactie, ik begrijp dat je niet kan aangeven of ik de juiste analyse heb uitgevoerd. In bovenstaand bericht geef je aan dat je altijd de Welch kan gebruiken. Volstaat in alle gevallen bij een Annova toets dan ook alleen een welch en een posthoc toets zoals een Tukey?  Ik had begrepen dat dit bij een T toets wel zo was maar bij een Annova niet en dat je daar de Levene's  test wel moest doen en afhankelijk van de p waarde dan moet kiezen voor of een Tukey of de Games Howel of heb ik dit verkeerd begrepen? In dit laatste stuk loop ik vast, omdat als ik de Levene's test doe er een aantal variabelen zijn die een p waarde onder de 0.05 hebben en een aantal niet. Moet ik dan twee verschillende posthoc toetsen doen afhankelijk van de uitkomsten van de Levene's bij de verschillende variabelen? of moet ik omdat er waardes onder de 0.05 uitkomen bij een aantal variabelen dan sowieso dan de Games Howel doen? Of volstaat bij een Annova ook de Welch en eventueel nog een post hoc test zoals de Tukey? dat maakt het een stuk eenvoudiger namelijk.
Voor zowel de t-toets als ANOVA geldt dat je beter altijd de Welch correctie kunt gebruiken. Om te bepalen welke posthoc toets je gebruikt kijk je echter nog wel naar de Levene test. Is deze significant dan gebruik je de Games-Howel, is deze niet significant dan gebruik je de Tukey.

Als je meerdere one-way anovas te gelijk doet moet je inderdaad voor elke afhankelijke variabele afzonderlijk kijken welke posthoc toets je moet gebruiken. Om je gedoe te besparen kun je natuurlijk wel al voor het uitvoeren gewoon beide soorten posthoc toetsen aanvinken en dan afhankelijk van de uitkomst van de Levene test de juiste posthoc toets erbij pakken.
...