Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
In vraag 41 wordt de volgende vraag gesteld:

"Een onderzoeker vindt in een steekproef van 100 deelnemers een correlatie van r=.23. De bijbehorende p-waarde is p= .02. Wat betekent dit?"

De antwoordmogelijkheden zijn:

a) Als de nullhypothese waar is, is de kans op een correlatie lager dan -.23 of hoger dan .23 gelijk aan 2%

b) De kans dat de nulhypothese waar is, is 2%

Het goede antwoord schijnt a te zijn, maar dat begrijp ik niet. Zou men dat nog even kunnen uitleggen?
in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (160 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Volgens mij is de antwoord op je vraag:
door (180 punten)
bewerkt door
Maar een r=.23 betekent toch niet gelijk een betrouwbaarheidsinterval van -.23 tot .23? Daar hoort toch een berekende betrouwbaarheidsinterval bij en die is niet noodzakelijk zoals hier genoemd. Dacht ik in elk geval.

Nee je hebt gelijk.. Ik was te snel Excuus. Ik buig me er nu ook over en kom het volgende tegen in openmens hfdst. 19.3:

'Zoals gezegd is de p-waarde meestal de kans op een gegeven puntschatting of een extremere waarde. ...... Als een waarde bovendien zowel positief als negatief kan zijn, zoals het geval is bij correlaties, dan betekent “extremer” niet alleen hoger of lager, maar ook verder van 00 af in de andere richting. Bij een puntschatting van r=.30r=.30 zijn de extremere waarden dus alle correlaties van r>.30r>.30 én alle correlaties van r<.30r<−.30.'

...