Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Voor de preregistratie wil ik de multipele-regressieanalyse uitvoeren. Aan deze analyse zijn een aantal aannames verbonden. Mijn data voldoet bijvoorbeeld niet aan de aanname: continu meetniveau. Moet ik dan dummy-coderen? Of voert dit te ver voor het verslag?
in Cross-sectioneel Onderzoek (OCO, PB08x2) door (120 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Regressie-analyse vereist geen continue meetniveau, maar minstens een interval meetniveau. Je kunt continue (in contrast met categorisch) zien als parapluterm waar ook interval onder valt; maar het ratio-niveau valt er ook onder, en dat hoeft niet per se. Als het onderliggende construct continue is, hoeft het meetinstrument niet per se continue te zijn. Daarom kun je met 5-puntsschalen regressie-analyses uitvoeren, zolang je aanneemt dat de onderliggende constructen continue zijn en de 'psychologische afstand' tussen de 5 opeenvolgende antwoordopties grofweg gelijk zijn.

Maar, aangenomen dat je in een andere situatie zit: als je afhankelijke variabele dichotoom (of binair / logisch) is, dan voer je logistische regressie uit. Dichotoome voorspellers kun je gewoon opnemen.

Maar, als een variabele meer dan 5 antwoordopties heeft, en je reden hebt om aan te nemen dat hij niet het interval-niveau heeft, dan zou ik in deze cursus een andere variabele kiezen. Je kunt dummy-coderen, maar de interpretatie wordt dan wel complex, en regressie-analyse is niet de meest logische analyse. Anova ligt dan meer voor de hand, maar dit leer je niet in deze cursus en je wordt er ook niet op beoordeeld.
door (77.8k punten)
...