Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Ik worstel met het kiezen van de juiste statistische toets voor onderstaande design:

Ik heb 3 groepen (2 interventies, 1 controle). De respondenten worden willekeurig in één van de groepen gedeeld. Het betreft dus een between-group design.

Aan het begin vindt een voormeting plaats, achteraf een nameting. De respondenten maken een rekentoets waar een score uitkomt. Ik wil graag weten welke interventie het grootste effect heeft op de nameting.

Welke toets past hier het best bij?
in Methodologie door (120 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Er zijn altijd verschillende opties mogelijk, maar de meest voor de handliggende is een ANCOVA. Je experimentele condities zijn dan de onafhankelijke variabele, de nameting de afhankelijke variabele en de voormeting neem je op als covariaat.
door (49.7k punten)
Dag Natasja.

Bedankt voor je reactie! Ik had nu gekozen voor het volgende:

Mixed ANOVA waarbij ik het hoofdeffect wil bekijken (heeft een van de interventies überhaupt een significant effect). Vervolgens wil ik een interactie effect meten door te kijken welke interventie het grootste effect heeft op de nameting.

Of heb ik de Mixed ANOVA daarmee verkeerd begrepen?
Mixed anova kan ook. Als je wilt weten of er verschil is tussen je 3 condities kun je in zowel mixed anova als factoriele anova posthoc testen doen of contrasten. Dat laatste doe je als je al specifieke verwachtingen hebt over de verschillen.
Bedankt wederom voor je snelle reactie. Alleen, nu is mij het verschil tussen in resultaat tussen de ANCOVA en Mixed ANOVA niet duidelijk.

Misschien wat meer uitleg; de interventiegroepen krijgen beide een andere interventie, waarbij de verwachting is dat de ene interventie een groter effect heeft dan de ander. Ze krijgen beide een andere manier van onderwijs aangeboden en middels een voor- en nameting wil ik toetsen welke onderwijsvorm het grootste effect heeft.

Hopend dat dit het wat duidelijker maakt!
Het is me duidelijk hoe je onderzoek eruit ziet en zoals ik al aangaf kun je dat of toetsen met een mixed anova of met een factorial anova waarbij je de voormeting opneemt als covariaat.
...