Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

In de cursus staat de volgende onderzoeksvraag als voorbeeld genoemd: 

Voorspellen verwachtingen in totaal meer variantie in intentie dan evaluaties, of andersom?

In de theorie zit daar eigenlijk nog attitude 'tussen'. Mag je die er in je eigen onderzoek ook tussenuit laten? Zo niet, klopt een multipele regressie analyse dan met verwachtingen, evaluaties en attitude als onafhankelijke variabelen en intentie als afhankelijke variabele? 

Alvast bedankt!

in Cross-sectioneel Onderzoek (OCO, PB08x2) door (120 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Bij elke analyse gaat het om wat je doet en waarom: als wetenschapper maak je een plan op basis van de relevantie theorie en je verwachtingen en opvattingen, en vervolgens onderbouw je je beslissingen. Het is dus niet zo dat er een soort regel is over of een construct ergens tussen "moet" of niet; zelfs als een theorie voorschrijft hoe de relevante constructen altijd geanalyseerd moeten worden kun je hiervan afwijken als je dat goed kunt onderbouwen.

In dit geval is de wedervraag daarom: kun je uitleggen waarom het zinnig is om rechtstreeks te onderzoeken hoeveel variantie in intentie wordt verklaard door verwachtingen versus evaluaties? Wat is de praktische significantie, of de theoretische significantie, van het antwoord dat je op die vraag (i.e. de relatieve R^2 schattingen) kunt krijgen?

Hetzelfde geldt voor een regressie-model waarin je zowel evaluaties, verwachtingen, als attitude opneemt. Wat doe je dan precies? Wat verwacht je op basis van de theorie (de RAA)?

Er is dus niets altijd goed of fout; het gaat om je onderbouwing. Als je kunt uitleggen waarom je alleen verwachtingen en evaluaties wil onderzoeken, is dat prima; als je kunt uitleggen waarom je ook de directe attitudemaat meeneemt, is dat ook prima. (Zolang de uitleg hout snijdt, natuurlijk.)
door (77.8k punten)
...