Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Goedemorgen,

Hoe lees ik de waarden hieronder. Ik raak wat in de war van Levene's test. Als de p-waarde hoger is dan 0.05 betekent dat dan dat er geen verschil is in de populatie of juist wel? In opdracht 7.2.5. vind ik dat verwarrend omdat de Welch toets (die het tegenovergestelde doet, toch?) andere p-waarden aangeeft en ik raak het spoor bijster want als de ene toets zegt dat er verschil is en de andere niet, dan weet ik niet welke ik moet "geloven". En als ik google dan betekent een significante p waarde bij Levene hetzelfde als bij Welch namelijk wel verschil in de populatie, dit is alleen raar in de uitslagen omdat in deze opdracht Levene niet significant is en Welch wel...

Bedankt weer,

Groetjes Linda

in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (1.2k punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Er worden twee dingen verward:

- of iets significant is

- of dat 'goed' is.

P-waarden werken áltijd hetzelfde. Als p kleiner is dan alfa (bijv. < .05), dan is de p-waarde significant. Altijd en overal. Als p > .05, dan wordt uitgegaan van de nulhypothese (geen verschil bijv.), en als p < .05 (significant), dan wordt de nulhypothese verworpen, en uitgegaan van verschil.

[merk op: de nulhypothese wordt verworpen, maar er wordt niet een alternatieve hypothese aangenomen]

Maar of significantie 'gewenst' is hangt van context af. Soms wil je dat dingen verschillen (jouw behandeling vs controle), maar soms wil je dat dingen niet verschillen (de varianties tussen groepen die je wilt vergelijken, of je data van een normaalverdeling).

Je zult dus steeds per geval moeten vaststellen 'significant, dus verschil. Wat verschilt er? Wilde ik dat?'

Levene en Welch zijn dan ook nog twee verschillende toetsen. Levene's is een F-toets (variantie grootste groep gedeeld door variantie kleinste. De Welch is een soort t-toets, maar dan in ANOVA-vorm (het verschil tussen twee of meer groepsgemiddelden (uitgedrukt als variantie), gedeeld door gewogen optelling van de varianties). De twee resultaten kunnen dus nooit in conflict zijn: ze gaan over heel iets anders
door (63.1k punten)
...