Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Oefening 5.4.8:

Het resultaat is statistisch significant volgens het 5%5% criterium omdat de gevonden p<.05p<.05. De kans op het gevonden resultaat (b=0.13b=−0.13) of extremer (b<0.13b<−0.13 of b>0.13b>0.13) is 0.41%0.41% onder aanname van de nulhypothese, dus aangenomen dat er geen effect is in de populatie.

Ik dacht dat een p-waarde onder of gelijk aan de 0.05 aangaf dat het statistisch significant was en we de nulhypothese verwerpen, dus wel effect?

in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (200 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
De p-waarde is de kans op een effect in je steekproef terwijl er geen effect is in de populatie. Vaak hanteren we een alfa van .05, wat betekent dat we het ok vinden als er een 5% kans is dat we iets in onze steekproef vinden en daarover zeggen dat het ook in de populatie aanwezig is, terwijl dat eigenlijk niet zo is.

In het voorbeeld dat je noemt was er een p-waarde van 0.041. De kans op het gevonden resultaat uit de steekproef terwijl de nulhypothese waar is, is dus heel erg klein. Dat is wat daar staat.

Je hebt gelijk dat we daar dan meestal de conclusie uit trekken dat we de nulhypothese kunnen verwerpen, dus dat er waarschijnlijk een effect aanwezig is in de populatie.
door (49.7k punten)
Dag Natascha,

Dank je voor het antwoord, nog 1 vraagje hierover, waarom zeggen ze dan in de cursus dat er geen effect, terwijl we nu net hebben gesteld dat er wel effect is aangezien de P onder de 0.05 ligt?
Er wordt niet gesteld dat er geen effect is, er wordt alleen verwoord wat die p-waarde precies betekent. Het klopt dat p < .05 meestal betekent een effect, maar tegelijk betekent het ook een kans van < .05 dat je een effect vindt in je steekproef terwijl er in de populatie geen effect is.
...