Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Bij thema 8, oefententamencasus heb ik een vraagje over opdracht 5 en 6:

Oefening 5: Verschilt de nameting van de hartslag op de voormeting, ik geef een gepaarde t-toets in in Jamovi. Als ik het goed voor heb, kijken we naar de mean difference (0.652) , de p-waarde (0.054) en cohen's d (-0.104)

Er is dus een zwak verschil, maar een p-waarde van 0.054, ronden we dit af naar beneden, 0.05? want is erboven (ook al met 0.004) dan ineens niet meer significant?

Oefening 6: waarom een one way Anova? is de regel niet dat hiervoor 1 onafhankelijke groepsvariabele (dit is hier de manipulatie van gedrag van de medeplichtige) de groepen bepaalt en er maar 1 afhankelijke variabele is ( we hebben 6 afhankelijke variabelen)?
in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (200 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Bij een toets kijk je naar twee dingen: wat komt er uit in mijn steekproef en wat kan ik zeggen over de populatie? De mean difference zegt iets over het absolute verschil in je steekproef, Cohen's d zegt iets over de grootte van het effect in je steekproef. De p-waarde zegt iets over de kans dat je deze effecten vindt terwijl er in de populatie geen effect is. Standaard besluiten we dat alfa .05 is. Op het moment dat je een p-waarde hebt die kleiner is dan .05 (dus .0499999 of kleiner) dan noemen we een effect statistisch significant en is de kans dus groot genoeg dat het niet toevallig in onze studie zo is, maar ook in de populatie. Je kijkt altijd naar de exacte p waarde en mag die niet naar boven afronden.

Wanneer je meerdere categorische variabelen wilt vergelijken op een continue uitkomstmaat is de toetst die daarbij hoort ANOVA. Het maakt niet uit dat er 6 afhankelijke variabelen zijn, dan doe je 6 ANOVAs.
door (49.7k punten)
Dank je wel! Dan voer ik zes ANOVA's uit. Voor de p-waarde versta ik dat ik ervan uit ga dat het niet significant is, houden we in het algmeen rekening met het derde cijfer achter de komma?
Je moet altijd kijken naar de precieze p-waarde zoals deze uit je analyses rolt. Die moet kleiner zijn dan .05. Als het dus .049 is is het kleiner dan .05. Is het .050 dan niet. Als je geen informatie hebt over de exacte p-waarde, kun je er bij .05 vanuit gaan dat het echt .05 is en niet .049.
...