Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Een experimenteel design is alleen vereist wanneer er sprake is van causaliteit. Nu gaat mijn vraag over verwerkingsopdracht 2.3.4 waar bij 1 staat dat er geen uitspraak wordt gedaan over een causaal verband en dat er dus geen experimenteel design voor nodig is. Mijn inziens wordt er wel een causaal verband weergeven in de zin "Naarmate studenten ouder zijn, maken ze zich nieuwe stof minder snel eigen." Hier wordt toch een onderling verband geïmpliceerd?
in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (120 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Het verschil tussen samenhang en een oorzakelijk verband is dat bij het eerste je enkel zegt dat twee variabelen op een bepaalde manier samenhangen en bij het tweede verwacht je dat de een de ander voorspelt, oftewel de een de oorzaak is van de ander.

Als het gaat om samenhang, bijvoorbeeld een positieve correlatie dan kun je dat op verschillende manieren interpreteren. Bijv. naarmate X groter wordt, wordt Y ook groter. Of bij een negatief verband naarmate X groter wordt, wordt Y kleiner. Dit zegt verder niets over het oorzakelijk verband, alleen de samenhang.
door (44.6k punten)
...