Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Er lijkt een tegenstelling te bestaan in de definities van predictieve validiteit en predictive validity tussen de verschillende cursussen bij de OU. 

Bij test en toets theorie wordt expliciet gesteld dat predictieve validiteit en predictive validity geen directe vertaling van hetzelfde begrip zijn en dat predictieve validiteit gaat om criteriummaten in het verleden, heden en de toekomst terwijl predictive validity alleen over criterium maten in de toekomst gaat. Bij cross-sectioneel wordt predictieve validiteit juist expliciet alleen gebruikt voor criterium maten in de toekomst.

Dit lijkt voor mij een tegenstelling. Wat moeten we voor de andere cursussen van deze studie aanhouden?

Zie hieronder screenshots uit Youlearn voor Test en Toets (er staat ook nog een uitleg bij 1 van de extra vragen) en van Cross uit openmens:

Test en Toets op YoulearnCross

in Cross-sectioneel Onderzoek (OCO, PB08x2) door (330 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks

Zoals ik het lees geldt voor beide definities van predictieve validiteit dat het niet per se een toekomstvoorspelling betreft. Er staat immers letterlijk: 'De term predictieve validiteit wordt ook vaak gebruikt als niet naar het criterium wordt gekeken in de oorspronkelijke betekenis, maar naar een variabele die men graag wil voorspellen.' De verwarring zit vermoedelijk in de Engelse term, predictive validity, die net iets anders lijkt te betekenen, omdat het hier dus wel een toekomstvoorspelling betreft.

(Sowieso kunnen de precieze definities soms afwijken, dus check altijd goed wat er precies bedoelt wordt als dit van belang is. Maar als er niets bij staat kan je dus bovenstaande definitie van predictieve validiteit aanhouden, waarin het een voorspelling van de criteriumvariabele is, zonder de voorwaarde dat deze later in de tijd is gemeten dan de predictoren.)

door (3.5k punten)
Bedankt voor de reactie.

Ik heb het nogmaals gelezen maar ik zie nog steeds dezelfde tegenstelling. In het eerste screenshot, van test en toets staat er:

'terwijl predictieve validiteit ook op paradictie en postdictie betrekking kan hebben'

Terwijl bij cross staat 'als dat later in de tijd wordt gemeten'

Dus bij cross lijkt specifiek gezegd te worden dat het criterium later in de tijd moet plaatsvinden terwijl bij test en toets juist gezegd wordt dat de Nederlandse term zowel betrekking heeft op een criterium in de toekomst als in het verleden en heden.
...