Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Een vraag, over opdracht 5.4.8. 

Het antwoord dat gegeven wordt is: De regressiecoëfficiënt (b) van leeftijd is negatief en heeft een bijbehorende effectgrootte die middelmatig is: 95-BI [−0.22;−0.04], b=−0.13; SE=0.04; β=−0.27; p=.004. Het resultaat is statistisch significant volgens het 5% criterium omdat de gevonden p<.05. De kans op het gevonden resultaat (b=−0.13) of extremer (b<−0.13 of b>0.13) is 0.41% onder aanname van de nulhypothese, dus aangenomen dat er geen effect is in de populatie. 

Het eerste gedeelte kan ik goed volgen, waarin geconcludeerd wordt dat het statistisch significant is. Echter in de laatste zin wordt toch nog de conclusie getrokken dat er geen effect is in de populatie op basis van de nulhypothese. Dit kan ik niet goed plaatsen. Ik kan in de tabel ook nergens de 0,41% uit herleiden. 

in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (120 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Dat heb je niet helemaal goed gelezen. Wat hier staat is dat de kans op het gevonden resulaat 0,41% is onder de aanname van de nulhypothese. In de rest van de zin staat wat dat betekent = geen effect in de populatie. Er staat hier dus dat er een hele kleine kans is dat als je dit  vindt in je studie dat er dan geen effect is in de populatie. Of andersom geformuleerd, dat er een hele grote kans is dat er wel een effect is in de populatie.
door (49.7k punten)
...