Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Ik herkende in een artikel de ontwikkeling van een initieel thematisch raamwerk, dat hier initial coding categories genoemd wordt, waarbij de topic list als leiddraad wordt genomen. Dit topic list is niet gebaseerd op een theorie.
Wat me opvalt in verslaglegging van de analyse is dat de codering binnen/op basis van dit initiële raamwerk 'deductief' genoemd wordt. Ik begrijp deductieve analyse echter heel anders, namelijk dat je op voorhand een codeboek ontwikkelt met codes die een bepaalde theorie weergeven. In het artikel wordt geen enkele theorie genoemd. Is dit een foutief gebruik van het woord deductief of heb ik iets verkeerd begrepen? Ik heb deze vraag al weken geleden gesteld, ik hoop dat het mogelijk is hier nog even antwoord op te geven. Braun en Clarke bevelen aan om in de rapportage van je analyse aan te geven of je overwegend deductief of inductief analyseert. Daarom vind ik het belangrijk goed te snappen wanneer je je analyse overwegend deductief of inductief noemt. Alvast bedankt. 
Hieronder het tekstfragment. Het artikel is te vinden via deze link: https://www-sciencedirect-com.saxion.idm.oclc.org/science/article/pii/S2468781222001448?via%3Dihub#mmc1

"First, two authors (JB and AF) became familiar with the data and

started a preliminary coding list by identifying initial coding categories
based on the topics used in the interview guide. Then, each of them
coded one focus group transcript independently, using the coding list
(deductive analysis) and adding new codes if relevant (inductive anal-
ysis). Then, JB, AF and NH discussed the codes in a consensus meeting.
They adapted the initially deductive codes when necessary, discussed
the added inductive codes, and wrote operational definitions for each
code. 

in Kwalitatief Onderzoek (OKO, PB16x2) door (670 punten)
bewerkt door

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks

Hoi,

Deductief coderen is wanneer je codeert op basis van constructen/ onderwerpen die je van tevoren hebt bedacht. Deze constructen/ onderwerpen kunnen theoretische constructen zijn maar ook thema's die je bv in de topiclijst hebt bedacht.

Meestal gaan we, vooral in de psychologie, uit van een theoretisch raamwerk. Vanuit een psychologisch perspectief is het dan niet helemaal verantwoord of eerlijk om te zeggen dat op voorhand geen theorie in gedachte had. De volgende stap is om de theorie in een codeboek om te vormen waarmee je vervolgens codeert. De codes uit je codeboek toepassen op de interviews is deductief coderen. Toevoegingen die je maakt in het codeboek op basis van de data zijn dan weer inductief tot stand gekomen.

Sommige onderzoekers willen enkel thema's exploreren die opkomen bij deelnemers als ze het hebben over een bepaald onderwerp, bv bij thematische analyse. Ook dan zou je kunnen spreken over deductieve codering mbt onderwerpen die op voorhand zijn bedacht en inductieve codering mbt onderwerpen die tijdens het interview opkomen. De 'good practice' is echter ook bij dit soort onderzoek om van tevoren grondig na te denken over de verwachtingen die hebt voordat je de interviews uitvoert en om op basis hiervan een codeboek op te stellen.

Wat jij beschrijft zou dus wel onder een deductieve benadering vallen maar de stap van het formuleren van een codeboek is overgeslagen, het is dus niet een heel grondige deductieve analyse. Ook lijkt niet op voorhand heel gedetailleerd geïnventariseerd te zijn wat de verwachtingen waren. Dus wel een voorbeeld van deductief, maar geen voorbeeld van goed onderzoek wat betreft het van tevoren nadenken over de verwachte uitkomsten.

Hartelijke groet,

Julia 

door (6.4k punten)
...