Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Hoe zou je een gemiddelde berekenen van de datareeks "instelling"?

In het antwoord op deze verwerkingsopdracht, doen jullie uitspraken over het al/niet ideaal zijn van gemiddelde voor deze datareeks en claimen dat voor de datareeks "instelling" het gemiddelde "te laag" zou zijn.

Maar ik versta niet hoe jullie dat gemiddelde dan zouden berekend hebben.

De 5 verschillende antwoordopties lijken geen enkel numeriek gegeven te bevatten en eerder "categorisch" te zijn dan "continu".
Ik versta dat je alle antwoorden een "getal" zou kunnen geven, maar ik zie niet wat het "gemiddelde" van die getallen dan voor betekenis zou hebben.
in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (210 punten)
bewerkt door

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Doorgaans meten we in de sociale wetenschappen veel begrippen met zogenaamde Likert schalen, waarbij we dus op een 5 of 7 puntschaal meten wat iemand van iets vindt of in welke mate iemand een bepaalde eigenschap bezit. Dat zijn vaak schalen die lopen van helemaal niet tot helemaal wel en zijn eigenlijk ordinaal (categorisch), maar we behandelen ze vaak alsof ze continue zijn.

Instelling is gemeten op zo'n 5 puntschaal, dus je zou hiermee kunnen rekenen alsof het interval is. Je hebt immers voor iedereen een score tussen de 1 en 5. Daaruit kun je dan berekenen wat de gemiddelde instelling is. Dit zou nog zinnig kunnen zijn als het een schaal was die liep van laag naar hoog, maar dit loopt van het een naar het ander, dus dan kun je uit dat gemiddelde hoogstends opmaken naar welke instelling mensen gemiddeld meer neigen.
door (44.6k punten)
...