Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Bij 6.2 stond: Meer weten over de het verschil tussen onafhankelijke en afhankelijke groepen? Bekijk onderstaand filmpje.

Dr. Nic’s Maths and Stats: Paired samples and independent samples

https://www.youtube.com/watch?v=-6vDjGR41YM

na dit filmpje gekeken te hebben vraag Ik me nu af wat het verschil is tussen het voorbeeld in het filmpje bij 1:07 en Het voorbeeld nummer 2 bij verwerkingopdracht 6.2.2.

In het filmpje zijn ze onafhankelijk en in het opdracht zijn ze gepaard aangezien er een gepaard T-toets gebruikt word, terwijl ze erg op elkaar lijken naar mijn mening 

in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (140 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Het makkelijkste voorbeeld van afhankelijke groepen is als je een voor en nameting doet bij dezelfde deelnemers. Het makkelijkste voorbeeld van onahfankelijke groepen is als je een meting doet bij twee verschillende groepen deelnemers.

Het voorbeeld in opdracht 6.2.2 gaat echter over de situatie waarbij bij twee verschillende deelnemers iets gemeten wordt dat gaat over dezelfde persoon. Studenten doen een schatting overzichzelf en docenten doen een schatting over de studenten. Dan heb je dus paren van scores over dezelfde student.

Hadden de docenten echter een schatting gedaan over zichzelf, dan waren de metingen onafhankelijk geweest.
door (46.9k punten)
Ik snap het verschil niet, want als je een meting doet, dan gaan de scores over dezelfde meting?
Misschien helpt het om het andersom te bekijken. Stel je hebt twee metingen, dus twee gemiddelde scores die je wilt vergelijken. Dan moet je je altijd afvragen gaan deze twee gemiddelde scores over verschillende mensen of over dezelfde mensen. In het eerste geval doe je een onafhankelijke t-toets en in het tweede geval een gepaarde t-toets.
...