Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
57. Wat is de betekenis van het intercept bij een dichotome variabele met een 0/1-dummycodering als

predictor in een enkelvoudige regressieanalyse?

a. Het intercept representeert het gemiddelde van Y voor de categorie die als 0 gecodeerd is. (juist)

b. Het intercept representeert het gemiddelde van Y voor alle categorieën samen.
in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (160 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Deze vraag wordt toegelicht in de paragraaf Dichotome voorspellers in het hoofdstuk Regressie-analyse uit het Open Methodologie en Stastiek boek.

Waar het om gaat is hoe je een regressie-vergelijking kunt lezen. Die is dus y = b1 + b2 * x. Bij een dichotome voorspeller gebruik je een dummy 0/1. Als dus de score van x nul is valt het hele tweede gedeelte van de vergelijking weg (want vermenigvuldigen met 0 is altijd 0) en hou je dus nog enkel het intercept over. Je kunt dus zeggen dat y dan dus gelijk is aan het intercept. Dit integenstelling van de situatie dat x een is, dan is y gelijk aan het intercept plus de hellingscoefficent.
door (46.9k punten)
...