Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Vraag 61 van oefententamen 2 is: ''In een studie met 100 deelnemers wordt een t-waarde gevonden van 2.2[98], p = .03. Stel dat je uitsluitend op basis van deze gegevens een conclusie moet trekken over de samenhang tussen deze twee variabelen. Welke conclusie trek je dan?

A. De twee variabelen hangen waarschijnlijk wel samen in de populatie.
B. De twee variabelen hangen waarschijnlijk niet samen in de populatie. 

Het goede antwoord is A. Ik snap alleen niet waar dat op gebaseerd wordt? Is dat af te leiden uit het feit dat de t-waarde correspondeert met de sd (2.2) en dat dit dus binnen 97% van de datapunten (p = .03) valt?

in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (120 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Als je een statistische toets doet, bijv. een t-test, dan bereken je een effect in je steekproef. Door gebruik te maken van NHST bekijken we op basis van de p-waarde hoe waarschijnlijk het is dat het effect dat je in je steekproef vindt ook aanwezig is in de populatie.

In dit voorbeeld is p kleiner dan alfa (die is meestal .05), dus kun je concluderen dat er waarschijnlijk een samenhang is in de populatie.
door (49.7k punten)
...