Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
67. Een groep onderzoekers doet een studie naar de invloed van het dragen van mondkapjes op het gevoel van sociale verbondenheid. Ze doen een experiment waarin deelnemers in virtual reality over een plein lopen waar ze andere mensen tegenkomen. Er zijn drie condities. In de controleconditie draagt niemand een mondkapje; in de tweede conditie draagt de helft van de mensen die deelnemers tegenkomen een mondkapje, en in de laatste conditie dragen alle mensen die deelnemers tegenkomen een mondkapje. Vervolgens wordt de ervaren sociale verbondenheid gemeten. De onderzoekers analyseren de resultaten en vinden F[2, 143] = 3.01, p = .052, omega2 = [0; 0.111].

Welke stelling is juist?

a. Het lijkt erop dat de groepen gelijke gemiddelden hebben in de populatie. b. Het lijkt erop dat de groepen ongelijke gemiddelden hebben in de populatie.  

Met welke waarden dien ik hier rekening te houden om te bepalen of er gelijke of ongelijke gemiddelden zijn in de populatie?
in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (470 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Deze vraag kun je beantwoorden door de casus te lezen en de informatie te verwerken. Wat hier staat beschreven is een experimenteel onderzoek met 3 condities. Daarbij wordt een one-way anova uitgevoerd. Wat toets die toets? Die toetst of er een verschil in gemiddelden aanwezig is. Doorgaans kijken we naar de p-waarde om te bepalen of het waarschijnlijk is dat er in de populatie een effect aanwezig is.
door (44.6k punten)
...