Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Het is de bedoeling dat je interviews goed met elkaar vergelijkt en verbanden legt (zie beoordelingsformulier). Nu redeneerde ik zo: ik zag dat een paar respondenten, ik noem ze even Piet, Jan, Klaas, verschillen in code x én code y. Bijvoorbeeld Piet en Jan hebben geen blauwe hoed, maar willen die wel hebben en Klaas heeft wel een blauwe hoed, maar het lijkt hem niet te interesseren. Hmm kun je denken, zou het één met het ander te maken kunnen hebben?
Is er een logica te bedenken voor dit ogenschijnlijke verband? Bijvoorbeeld, is het misschien logisch dat als je iets niet hebt, je verlangen ernaar groter is dan wanneer je iets wel hebt? Ik verzin maar iets. Dat lijkt me dan nog steeds niet helemaal voldoende om een verband te suggereren, wie ben ik om dat logisch te noemen en een paar interviews...dunne basis.
Vervolgens ging ik daarom opzoeken in literatuur: is over dit mogelijke verband door anderen iets gezegd? Pubmed even zoeken naar bezit en verlangen. Dit omdat een suggestie van een mogelijk verband  dan natuurlijk wat meer body krijgt en je laat zien dat je niet de enige bent die denkt dat er mogelijk een verband zit tussen bezit en verlangen. Stel dat ik literatuur vindt waarin dit verband ook vermoed wordt of geconstateerd.
Dan krijg je dus zoiets als: respondenten die verschillen in het wel of niet bezitten van een blauwe hoed, verschillen ook in de mate waarin ze naar een blauwe hoed verlangen.  Dat zou een indicatie kunnen zijn voor een verband, zoals dat ook al elders is geconstateerd.

Alleen... is er dan nog sprake van dat je dichtbij de data blijft?
En, misschien nog belangrijker gezien ik een risicomijdend type ben en Julia er op wijst dat er een risico aan kleeft hoe ik nu te werk ben gegaan: hoe zou de tekst waarin er een verband gelegd wordt -zoals gevraagd- er anders uit kunnen zien, op een manier die dichtbij de data blijft? Is daar een voorbeeld van? Ik zie in het voorbeeldverslag alleen voorbeelden van verbanden in de richting van: respondenten verschillen of hebben gemeen. Is dat dan eigenlijk het enige waar ik aan moet denken? En kun je dan in de discussie een mogelijke verklaring ervoor toevoegen?

Excuses voor al mijn vragen, maar ik vind kwalitatief een heel mooie methode en wil het dus heel graag goed leren.
in Kwalitatief Onderzoek (OKO, PB16x2) door (670 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Hoi,

Ja, in eerste instantie is het vergelijkingen maken (op welke punten verschillen deelnemers/ komen ze overeen?). Je hoort deze ook te duiden in het kader van de theorie, dus waarom zijn bepaalde uitspraken een uiting van een bepaald theoretisch construct? Heel goed is het ook als je binnen de interviews verbanden kunt leggen, dus bv tussen de intentie van de persoon en de attitude.

De verklaring voor bepaalde mechanismen of verbanden die niet vallen onder de theorie hoort echter in de discussie.

Hartelijke groet en succes verder,

Julia
door (6.4k punten)
...