Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Hallo,

Ik probeer in R de output te genereren die ik in het boek van Field tegenkom op blz 628. 

Ik gebruik: 


library(haven)

data <- read_sav("C:/.../Goggles.sav")

# zorg ervoor dat data frame goed staat. 

data <- as.data.frame(data)

rosetta::fanova(data=data, y= 'Attractiveness', between=c('Alcohol', 'FaceType'), levene=TRUE, plot=TRUE, digits=4)


de output is dan:


Between-subjects factor Alcohol does not have class 'factor' in dataframe 'data'. Converting it now.

Between-subjects factor FaceType does not have class 'factor' in dataframe 'data'. Converting it now.
Flexible Analysis of Variance was called with:

 Dependent variable: Attractiveness
 Factors: Alcohol & FaceType


Anova Table (Type III tests)

Response: Attractiveness
         Sum Sq Df F value  Pr(>F)  
(Intercept)   98.000 1 71.5826 1.285e-10 ***
Alcohol     39.250 2 14.3348 1.796e-05 ***
FaceType     33.063 1 24.1500 1.406e-05 ***
Alcohol:FaceType 23.292 2 8.5065 0.0007913 ***
Residuals    57.500 42           
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1


Partial omega squared effect sizes 
  value 
0.4525439 


Parameter estimates, omnibus F-test and R-squared values 

Call:
stats::lm(formula = res$intermediate$formula, data = data, contrasts = contrastFunction)

Residuals:
  Min   1Q Median   3Q  Max 
-2.500 -0.625 -0.125 0.625 2.500 

Coefficients:
          Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept)     3.5000   0.4137  8.461 1.29e-10 ***
Alcohol1       1.3750   0.5850  2.350 0.023531 * 
Alcohol2       3.1250   0.5850  5.342 3.49e-06 ***
FaceType1      2.8750   0.5850  4.914 1.41e-05 ***
Alcohol1:FaceType1 -1.2500   0.8274 -1.511 0.138319  
Alcohol2:FaceType1 -3.3750   0.8274 -4.079 0.000197 ***
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 1.17 on 42 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.5154,	Adjusted R-squared: 0.4578 
F-statistic: 8.936 on 5 and 42 DF, p-value: 7.677e-06


### Levene's test for homogeneity of variances:

F[5, 42] = 0.7171, p = .61419.Met name de berekende F-waarden en de sum of squares kloppen niet met wat er in de output van het boek staat. 
Doe ik iets fout is of is dit het gevolg van een iets andere methodiek in R (wat ik me moeilijk kan voorstellen.


Ik ontvang hier graag wat hulp bij. 

in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (240 punten)
bewerkt door
Ik heb denk ik een andere versie van het boek; ik heb versie 1 van het boek, en daar wordt bij het goggles voorbeeld gender en Alcohol in het model opgenomen. Dus ik kan denk ik niet helpen hier

Aub. inloggen or registreren om deze vraag te beantwoorden.

...