Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Ik probeer bij studietaak 2.5 verwerkingsvraag 2.5.12 Levene's test uit te voeren in R. 

Ik kom daarbij op andere waarden dan het cursusmateriaal. 

Dit is mijn script: 


library(haven)

data <- read_sav("C.../sportcasus.sav")

View(data)

# zorg ervoor dat data frame goed staat. 

data <- as.data.frame(data)

## zorgen dat voorlichting en leeftijd een factor zijn.

data$voorlichting <- as.factor(data$voorlichting)

data$leeftijd <- as.factor(data$leeftijd)

# levene's test

leveneTest(sportscore2 ~ leeftijd*voorlichting, data=data)


De output die ik krijg is dan:


Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)
    Df F value Pr(>F)
group  5 0.9438 0.4561
   102   

En dat is anders dan het studiemateriaal aangeeft:Uit de Levene's Test of Equality of Error Variances bleek dat varianties homogeen waren tussen groepen F(5, 102) = 1.78, p = .123

Doe ik iets fout of heeft dit te maken met de andere keuzes in het berekenen van Levene's test? De conclusie is dezelfde: dat homogeniteit van varianties niet is geschonden. 
in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (240 punten)

Aub. inloggen or registreren om deze vraag te beantwoorden.

...