Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Als Mauchly's Test een p-waarde oplevert MINDER DAN . 05, dan is de aanname geschonden. De Greenhouse-Geisser-correctie wordt gebruikt om deze veelvoorkomende overtreding te corrigeren maar dat is nu toch niet het geval? Aangezien de waarde voor Mauchly's test .705 oplevert en dus niet significant is en de varianties dus gewoon gelijk zijn. Waarom wordt er dan toch gecorrigeerd voor sphericity?
in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (120 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Je hebt in je toelichting aangegeven dat de p-waarde kleiner moet zijn dan .05. In het oefententamen is de Mauchly's W inderdaad .705. Maar is de p-waarde ervan dat ook?
door (63.5k punten)

de p-waarde is 0.007 en daarmee dus wel significant maak ik op uit de output. 

klopt het dat je dan dus ook altijd naar de bijbehorende p-waarde in combinatie met de Mauchly's test moet kijken? dus ook al is de Mauchly's test niet significant maar de bijbehorende p-waarde wel dan geldt dus de p-waarde als doorslaggevende factor om te bepalen of je GG/HF gebruikt ?

Alleen de p-waarde bepaalt of iets significant is. De p-waarde drukt uit hoe zeldzaam een gegeven toetsstatistiek (W, t, F, etc.) is onder de nulhypothese. Dus een W van .705 is zo hoog dat deze waarde of extremer slechts in 0.7% van de populatie van W's gevonden wordt als de nulhypothese zou kloppen.
...