Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Beste docent,

mijn docent / begeleider van mijn scriptie verwijst mij door naar docent statisiek, om afspraken te maken over de statistische toets in verband met een ingewikkeld ontwerp.

Mijn onderzoek samengevat:

- in groep 5/6 van een basisschool wordt een vergelijking gedaan tussen leerresultaten van conditie 1 en 2. Er is een conditie virtual reality en een conditie PC scherm. Beide condities hebben gemengd leerlingen uit groep 5 en 6. Beide condities krijgen 2 interventies.

ONTWERP:
- Er is een voor- en natoets die vergeleken moet worden om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden.
 

Voor de deelvragen moeten de volgende acties ook gebeuren in de statistische toets:
- Er is na interventie 1 en ook na interventie 2 een tussentoets afgenomen. Met deze tussentoetsen wil ik het leren over de tijd meten na iedere interventie en deze gegevens vergelijken met de eindtoets.
- Er is een voor- en nameting van een motivatietest: IMI (intrinsic motivation inventory). Deze is onderverdeeld in 3 categorieën (bijv. plezier, inspanning, ervaren competentie). Ik wil over tijd vergelijken of de motivatie veranderd en dit ook per categorie kunnen toelichten / vergelijken. - In hoeverre heeft motivatie invloed op de leerresultaten van de betreffende conditie?
-Er is na interventie 1 en ook na interventie 2 een cognitive load test (meten van cognitieve belasting) afgenomen om de vraag te kunnen beantwoorden of er cognitieve overbelasting heeft plaatsgevonden en zo ja, na welke interventie en welke invloed heeft dat gehad op de leerresultaten en motivatie en het gebruiksgemak?
- er is een SUS (system usability scale) voor het gebruiksgemak gemeten op het eind van het onderzoek. Hiermee wil ik de vraag beantwoorden in hoeverre het gebruiksgemak van invloed kan zijn op de leerresultaten en motivatie en cognitieve belasting.

Tot slot is het nodig om te kijken of groep 5 anders heeft gescoord dan groep 6.

Doordat een aantal toetsen herhaalde meetmomenten hebben  en andere toetsen maar eenmalig afgenomen zijn, maakt dat het onderzoek best ingewikkeld. Met ANCOVA kom ik niet op alle antwoorden uit.
Daarnaast zijn de herhaalde meetmomenten ook niet allemaal op een identiek moment in het onderzoek afgenomen, wat het nog ingewikkelder lijkt te maken.

Aan jou/jullie de vraag, mede namens mijn begeleider Giel Lankveld, welke toets ik het beste kan gebruiken en of ik eventueel toestemming heb om meerdere toetsen te mogen gebruiken.

Ik hoor het graag. Eventueel contact/toestemming/goedkeuring per mail.

Vriendelijke groet,
Kelly van Ooi
kvanooi@hotmail.com
in Anders door (120 punten)
bewerkt door

Aub. inloggen or registreren om deze vraag te beantwoorden.

...