Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
  • In welke sectie vermeld je hoe je de data zult aggregeren per construct: sectie procedure of sectie datascreening of nog ergens anders?
  • Moet in een tabel met regressiecoëfficiënten en F-toets ook het aantal vrijheidsgraden (dfM en dfR) opgenomen worden of is het voldoende dat het aantal deelnemers vermeld staat en het aantal voorspellers af te leiden is uit de tabel?
  • Moeten tabellen die in de doorlopende tekst van het verslag gerapporteerd worden, nogmaals opgenomen worden als appendix?
  • Is het de bedoeling om de homoscedasticiteit bij een multipele lineaire regressieanalyse na te gaan met een residuele P-plot?
  • Alvast bedankt voor de verduidelijking.
in Cross-sectioneel Onderzoek (OCO, PB08x2) door (240 punten)

2 Antwoorden

0 leuk 0 niet-leuks
1. Als het gaat om iets dat je 'zult' doen, dan hoort het in de methodesectie bij het analyseplan.

2. In een tabel worden doorgaans niet de vrijheidsgraden weergegeven, maar deze dien je wel in de lopende tekst tussen haakjes te vermelden (mits je de bevindingen met cijfertjes in de lopende tekst vermeldt).

3. Tabellen die reeds in het verslag zelf worden gepresenteerd, hoeven niet ook nog in de appendix te worden opgenomen. Wel dien je altijd te verwijzen naar een Tabel, of hij nou tussen de teksten staat, of in de appendix is opgenomen.

4. De homoscedasticiteit kun je per onafhankelijke variabele checken door te kijken naar hoe de geobserveerde waarden zich verhouden tot de voorspelde waarden. Het hangt van de software die je gebruikt af hoe je dit kunt doen.
door (580 punten)
...