Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Een vraag over rapporteren van correlatieanalyse:

Ik onderzoek de interne structuur van een (naar Nederlands vertaalde) vragenlijst - betrouwbaarheid, correlatieanalyse, factoranalyses. Hoe gedetailleerd moeten de onderzoeksuitkomsten van de correlatieanalyses gerapporteerd worden? De volgende correlaties (van 3 subschalen) zijn berekend met Spearmans r:
- tussen alle items
- tussen items onderling van iedere subschaal afzonderlijk
- tussen items van iedere subschaal met items van de andere subschalen
- tussen alle items en de 3 gemiddelde subschalen
- tussen de 3 gemiddelde subschalen onderling

Uiteraard is het onmogelijk om alles in de Resultaten paragraag van de scriptie op te nemen, maar wat wel en wat niet?

Ik heb gedacht om slechts een tabelletje van de correlaties van de 3 gemiddelde subschalen in de Resultaten paragraaf op te nemen, en dan een tabel met de correlaties van alle items met de 3 gemiddelde subschalen in een bijlage. Maar wat is raadzaam om in de tekst zelf op te nemen en hoe gedetailleerd?

Hartelijk dank alvast!
in Resultaten door (220 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks

Hier zijn geen algemene richtlijnen voor, maar voor wetenschappelijk onderzoek geldt altijd dat je al je resultaten inzichtelijk moet maken. Omdat dit niet altijd in je artikel (of verslag/paper/these) kan, voeg je daarom 'supplementary materials' toe, ofwel als appendix bij je manuscript, ofwel online, bijvoorbeeld op het gratis Open Science Framework (zie http://osf.io of https://osf.io/explore/activity/ voor een overzicht van voorbeelden).

Doordat op die manier alle correlaties toegankelijk zijn voor lezers, heb je veel meer vrijheid om zelf te kiezen welke je in de lopende tekst opneemt. Ikzelf hanteer het criterium "hoe belangrijk is het in mijn narrative", wat zoveel betekent als "hoeveel woorden ga ik er aan besteden", wat op zich beurt dan weer meestal vertaalt naar "hoe belangrijk vind ik de uitkomst". Vertaal dat laatste niet naar of iets significant is, trouwens; juist niet-significante resultaten zijn vaak het bespreken waard, omdat die er op duiden dat eerder onderzoek verkeerd is uitgevoerd, wat natuurlijk erg interessant is voor de discussie. Hoe dan ook moet je alles waar je het in de discussie over wil hebben, sowieso in je manuscript opnemen (i.e. niet alleen in de supplemental materials).

Jouw plan lijkt dus uitstekend; de uitgebreide informatie als bijlage en de hoofdzaken opnemen in het manuscript zelf. Conclusies op basis van de meer gedetailleerde analyses, die leiden tot keuzes met betrekking tot je meetinstrument (e.g. weglaten van items of splitsen van schalen/subschalen) moeten natuurlijk wel worden besproken in je manuscript.

door (77.8k punten)
...