Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

In thema 1 van de cursus worden de reflectieve, formatieve, en netwerkmodellen toegelicht, als zijnde DE meetmodellen. 

In thema 2 wordt in OpenMens paraaf 14.2.6 "Verwachte verbanden tussen items" opeens verwezen naar de parallele, tau-equivalente en congenerieke meetmodellen

Omdat ik niet overtuigd was dat de termen synoniemen zijn voor elkaar, zocht ik verder en vond uiteindelijk in Peters, G.-J. Y. (2014) dat die laatste 3 geen meetmodellen genoemd worden, maar (zogenaamde) parallele, in-essentie-tau-equivalente, en congenerieke betrouwbaarheidsmodellen (models of reliability).

Hieruit maak ik op dat dit geen 'meetmodellen' zijn in de zin van het 5e leerdoel "de verschillende meetmodellen herkennen". 

Als die conclusie klopt:

  1. Kan de tekst in OpenMens daarop aangepast worden? 
  2. Kan - indien van toepassing - ook iets verduidelijkt worden hoe het gebruikte meetmodel en het te gebruiken betrouwbaarheidsmodel verband met elkaar houden, of juist niet? (Wordt validiteit van reflectieve meetmodellen bijvoorbeeld altijd gemeten met een parallel betrouwbaarheidsmodel, etc?)

in Cross-sectioneel Onderzoek (OCO, PB08x2) door (960 punten)
bewerkt door

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Beste 852006245

Wat punt 1 betreft - dit zal niet op stel en sprong gebeuren.

Wat punt 2 betreft: let vooral op de indeling formatief/reflectief. Er valt verder nog over te zeggen dat (maar dit kun je meteen vergeten) bij parallelle modellen zowel de variantie als het gemiddelde van de individuele items gelijk dient te zijn en bij Tau-equivalentie de varianties mogen verschillen (maar gemiddelden nog wel gelijk) en bij congeneric dan daarnaast ook de gemiddelden mogen verschillen.

Hartelijke groet, Peit
door (2.7k punten)
...