Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Het verschil tussen een reflectief en formatief meetmodel is mij niet helemaal duidelijk.

Als ik kijk naar de eindopdracht zou ik de drie gedragsdeterminanten een reflectief meetmodel geven, omdat de gedragsdeterminanten de itemscores veroorzaken. Voor intentie vind ik het lastig bepalen of het een reflectief of formatief meetmodel is, omdat ik mij afvraag of de itemscores de intentie vormen of dat intentie de itemscores veroorzaakt.

Daarbij ook de vraag of je bij een formatief meetmodel ook een factor- en itemanalyse uitvoert?

Kan iemand mij hier meer uitleg voor geven, eventueel met een voorbeeld?

Dankjewel!
in Cross-sectioneel Onderzoek (OCO, PB08x2) door (550 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Beste Student2023,

Bij formatief model kunnen er wel reden zijn toch een FA uit te voeren maar voor deze cursus blijven die verder buiten beschouwing.            

Bedoel je met een itemanalyse dat je omega of alpha bepaalt of dat je op itemniveau naar de responsmodellen kijkt? Dat laatste sowieso, maar het eerste eigenlijk niet - alhoewel je toch informatie kunt halen uit een alpha of omega van een formatieve schaal. Echter je kunt geen grenswaarden instellen (bv <. 7 ->schaal is onbetrouwbaar) omdat je geen grote overlap tussen responstendenzen verwacht.

Voor de opdracht gaat het vooral over je redenering. Bij normen kun je je bv afvragen of items die injunctieve norm van ouders meten vergelijkbaar zijn met (een reflectie zijn van) items die inj norm van peers meten. Zijn de items door elkaar te vervangen zonder dat dit tot al te veel andere resultaten en scores zou leiden? Indien wel dan kun je waarschijnlijk het beste een reflectief model toepassen. Als bij intentie volgens jou relatief verschillende componenten van intentie worden gemeten die misschien wel samen "intentie" vormen maar die niet door elkaar te vervangen zijn omdat het echt om verschillende deelaspecten gaat, dan kun je verantwoorden dat bij het meten van intentie een formatief model te gebruiken is.

Hartelijke groet, Piet
door (2.7k punten)
...